Tema: Vold og overgrep Live 19. juni 2018
< NKVTS TV

Frokostseminar: Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner


Hvilke forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner gjøres i Norge i dag? Hvilke prinsipper og kriterier er det viktig å ta hensyn til i arbeidet med forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner?

Tirsdag 19. juni lanserte vi en rapport fra arbeid med kartlegging av forebyggende tiltak i Norge som har eller antas å ha positiv betydning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dessverre fikk vi noen tekniske problemer som gjorde at kamera falt ut underveis i opptaket, men lyd og lysbilder fungerer som de skal.