Tema: Vold og overgrep Publisert 19. mars 2019
< NKVTS TV

Frokostseminar: Vold i oppveksten – Varige spor?


21.mars inviterte vi til lansering av en rapport fra en en omfattende studie som har undersøkt hvordan det over tid går med personer som er utsatt for vold i barndommen. Vi har sett på reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner. Forskerne Siri Thoresen, Helene Flood Aakvaag og Ida Frugård Strøm presenterer rapporten.