Tema: Vold og overgrep Live 18. juni 2019
< NKVTS TV

Seminar: Kjærestevold i Norden


18. juni arrangert NKVTS et halvdagsseminar om vold mellom unge kjærester i Norden, sammen med Barne- og familiedepartementet. Forskere fra flere nordiske land bidro med kunnskap og erfaringer.

Her er opptak fra seminaret. Vi har dessverre ikke delt inn i kapitler, men programmet står under. Spol gjerne frem til presentasjonen du er mest interessert i.

Program

  • Velkommen ved dirketør Inger Elise Birkeland
  • Åpning ved statssekretær Jorunn Hallaråker , BFD
  • Carolina Överlien og Per Hellevik: Vold mellom ungdom i nære relasjoner. Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR)
  • Sibel Korkmaz: Våld mellan ungdomar i nära relationer i Sverige – Ökat fokus på en tidigare bortglömd grupp (Er ikke med i opptaket)
  • Anu Isotalo:  Våld i ungas parrelationer i Finland – ett tidigare outforskat fenomen
  • Sidsel Karsberg: Vold i de helt tidlige romantiske relationer blandt danske unge
  • Zandra Kanakaris: Ungarelationer.se – Sveriges första nationella plattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer/Kjærestevold
  • Spørsmålsrunde (er ikke med i opptaket)