Tema: Katastrofer, terror og stressmestring, Vold og overgrep, Tvungen migrasjon og flyktninghelse Publisert 27. oktober 2020
< NKVTS TV

Opprettholdelse av posttraumatiske stressreaksjoner


Denne filmen viser forskerne Anke Ehlers og David M. Clarks kognitive modell som forklarer hvordan posttraumatiske stressreaksjoner hos noen utvikles og opprettholdes over tid.