Tema: Vold og overgrep

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT – Implementering

Implementering av TF-CBT, traumefokusert kognitiv atferdsterapi, i psykisk helsevern for barn og unge, spesialisthelsetjensten (BUP), ut i fra en modell som sikrer kontinuitet i kompetansehevingen. Her finner du mer informasjon om TF-CBT.

 
2012 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

  • Granly, Lene Beate

    Granly, Lene Beate

    Psykologspesialist / cand. psychol.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet er å øke kunnskapen om traumer og traumebehandling i form av TF-CBT blant terapeuter i psykisk helsevern for barn og unge, spesialisthelsetjenesten (BUP), på en slik måte at kompetansehevingen sikres kontinuitet over tid.

Ambisjonen er at barn og unge som sliter med posttraumatiske stress-plager skal få korttids evidensbasert behandling for sine vansker.

Delmål

Oppdage barn og unge som sliter med posttraumatiske stress-plager.
Sørge for tilbud om TF-CBT til de med behov.
Bidra til at dette etableres og at tilbudet holdes ved like og vedvarer over tid

Metode

Tilbud om deltagelse i TF-CBT implementering vil gjelde for alle BUP’er i landet, og inkludering vil være avhengig av opplæringskapasitet.

Basert på omfattende gjennomgang og oppsummering av litteratur om implementering fant Fixen et al. (2005, 2009) 7 kjernekomponenter som er sentrale for vellykket implementering.

Rekruttering og seleksjon av deltagere – terapeutenes kvalifikasjoner, erfaringer og tro på modellen.

Opplæring og trening, – introduksjon av metoden og muligheter for å lære og praktisere modellen.

Vedvarende trening og konsultasjon – hvordan deltagerne får tilbakemeldinger, råd og oppmuntring fra dem som lærer opp, og muligheter for å praktisere det de har lært.

Evaluering av deltagernes utførelse – måling både av terapeutenes gjennomføring av metoden og resultater.

Beslutningsstøttende kunnskapssystemer – målinger av hvordan hele organisasjonen bidrar til implementeringen.

Administrativ støtte – hvordan ledere støtter og holder personalet organisert og fokusert på de ønskede resultatene av intervensjonen.

Systemintervensjoner – de økonomiske, organisasjonsmessige og personalmessige ressurser som kreves for å støtte behandlernes arbeid.

Planen for gjennomføring bygger på overnevnte implementeringskunnskap og følger anbefalingene fra The National Child Traumatic Stress Network (2004), som er utviklet i samråd med utviklerne av TF-CBT: Judy Cohen, Anthony Mannarino og Ester Deblinger.

Implementeringsmodellen innebærer 3 nivåer av kompetanse:

  • konsulenter
  • veiledere
  • terapeuter

En gruppe terapeuter ved hver poliklinikk kan kvalifisere seg som TF-CBT-terapeuter ved å gjennomføre et 2 1/2-dagers intensiv kurs i traumeforståelse og modellens komponenter, studere manualen, fullføre nettbasert kurs (tfcbt.musc.edu), gjennomføre 2-3 terapier med time til time veiledning av en godkjent veileder på konsulent-nivå, samt gjennomføre 2-dagers fordypningskurs i metoden.

1-2 godkjente TF-CBT-terapeuter ved hver poliklinikk vil bli trent opp til å ha et overordnet ansvar for sin poliklinikk og fungere som veileder lokalt, videreføre veiledning i gruppe med de andre TF-CBT-terapeutene kontinuerlig og påse at nye terapeuter blir trent opp.

De lokale veilederne trenes opp og får konsultasjon på sin veiledning av veiledere på konsulentnivå lokalisert ved NKVTS, som må ha gjennomført et «train-the-trainer»-program og være godkjent av utviklerne av modellen (Cohen og Mannarino).

Det er mulighet for å søke seg fra terapeut til lokal veileder, og videre til konsulent, etter hvert som kompetansen øker.

Klinikker som deltar i TF-CBT implementering etablerer rutiner for å kartlegge for traumehendelser og posttraumatisk stress i alle saker i aldergruppen 6-18 år, samt gir tilbud om TF-CBT for de med behov. Implementering innebærer jevnlig analyse av resultatene og tilbakemelding på disse for å sikre kontinuerlig fokus og arbeid for å oppnå best mulig implementering over tid.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet samarbeider med utviklerne av metoden, Judith A. Cohen og Anthony P. Mannarino.

Publikasjoner

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Sachser, C., Berliner, L., Holt, T., Jensen, T. K., Jungbluth, N., Risch, E., . . . Goldbeck, L. et al. (2017). International development and psychometric properties of the Child and Adolescent Trauma Screen (CATS). Journal of Affective Disorders, 210, 189-195. doi:10.1016/j.jad.2016.12.040

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater