Publisert 25. juni 2022
< NKVTS TV

Råd til helsetjenester og frivillige etter masseskytingen 25. juni


Hvem vil trenge hjelp etter masseskytingen?

Direkte berørte

 • Etterlatte familier og venner
 • Skadde, deres familier og nære
 • Vitner til hendelsene og deres nærmeste

Andre rammede

 • Det skeive miljøet
 • Rammede av terroren 22. juli, krig og voldshandlinger
 • Barn, unge og befolkningen forøvrig

Hvilken hjelp trengs?

Man kommer langt med enkle prinsipper for psykososial ivaretagelse.

Enkle prinsipp for å ta godt vare på hverandre i krise handler om å:

 • Verne rammede mot tilleggsbelastninger og stress
 • Koble til nære for sosial støtte
 • Skape trygghet, ro og lytte til bekymringer
 • Sørge for praktisk hjelp ved behov
 • Støtte gode mestringsstrategier

Hjelpetjenester kan også gi hjelp til forståelse av normalreaksjoner og bidra til å dekke umiddelbare hjelpebehov.

Det er viktig å hjelpe rammede med å få den hjelpen de trenger ved behov.
Les om psykologisk førstehjelp her.

Barn og unge kan føle seg utrygge, selv om de ikke er direkte berørt.
5 råd for hvordan trygge barn etter masseskytingen i Oslo.