Aktuelt

5 råd for hvordan trygge barn i dramatiske situasjoner

Krig, terror, vold, naturkatastrofer og andre dramatiske hendelser kan opprøre barn, selv om de ikke er direkte berørt. Det beste du kan gjøre som forelder er å snakke med barna, både om hva de har fått med seg og om hva de er redde for.

Dramatiske hendelser i samfunnet kan påvirke barn, selv om de ikke er direkte berørt. De fleste nyhetssendinger er ikke laget for barn, men barn kan få med seg bruddstykker av innholdet, for eksempel når foreldrene ser på TV. Barn og unge plukker ofte raskt opp nyheter fra sosiale medier eller via venner, uten at foreldre vet om det.

Barn og unge kan få grufulle tanker om hva som har skjedd og hva som kan skje med verden, dem selv og deres nærmeste. Dette kan gjøre dem utrygge og redde.

Barn og unge mangler modenheten som gjør at de kan forholde seg til slik informasjon uten at den blir overveldende. Noen barn er mer engstelige enn andre, og det er ikke sikkert at en rask forklaring er nok til at de blir kvitt redselen og kjenner seg trygge.

Råd for hvordan du kan trygge barna dine:

Artikkelen fortsetter under bildet. 

1. Trygghet smitter – når du er trygg blir barna trygge

Når barn er redde og utrygge trenger de trøst og trygghet. Ta noen dype pust og finn din egen trygghet. Gi barna av din trygghet.

2. Spør hva barna lurer på og svar på det

Husk at barn får med seg mer enn du tror. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg. Spør om hva de har fått med seg av nyheter, og hva som har skjedd i sosiale medier. Svar konkret og enkelt på det de lurer på.

3. Oppretthold normalitet

Hjelp barnet tilbake til det hverdagslige: gå en tur sammen, gå på trening, hør på musikk, vær sammen med venner og familie. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet reduserer stressnivået i kroppen både hos barn og voksne.

4. Leggerutiner og søvn

Leggerutiner kan spesielt bli satt på strekk når barn er redde. (Re)etabler faste, trygge leggerutiner, kanskje med en sang, en liten historie, «god natt» og en klem.

Husk å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over. Finn ut hva som fungerer for dere.

5. La barna få ta del i fellesskapet

Når barn får ta del i gode fellesskap i familien, sommerskolen, med venner og i samfunnet generelt, vokser erfaringer av trygghet og tilhørighet frem. Hjelp barna å ta del i fellesskapet i dagene som kommer. Trygghet og tillit til fellesskapet er medisin mot frykten. Det er også helt grunnleggende for vår helse og opplevelse av mestring.

Noen ganger kan foreldre, barn eller unge reagere så sterkt at de trenger hjelp. Be om hjelp ved behov.

Hjelpetelefoner og chattetjenester

Søk hjelp om det blir for mye. Her er noen hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og voksne. Barn kan også kontakte hjelpetelefonene på egen hånd.

Kontakt legevakt ved akutte behov.