Live 16. januar 2024 09:00
< NKVTS TV

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi. 15 år med forskning og implementering


Siden 2008 har NKVTS forsket på og implementert traumefokusert kognitiv atferdsterapi i barne- og ungdomspsykiatriske klinikker i Norge. På dette seminaret deler vi våre erfaringer og kunnskap om:

  • i hvilken grad TF-CBT er  effektiv mot PTSD, og i hvilken grad den samfunnsøkonomiske nytten av å bruke TF-CBT er større enn kostnadene
  • hvordan barn, unge og terapeuter opplever å bruke TF-CBT i behandling av PTSD
  • hvilke terapeutiske prosesser som kan bidra til å forklare hvorfor TF-CBT har effekt
  • hvilke implementeringsstrategier som ble brukt for å implementere TF-CBT i BUP
  • i hvilken grad vi har lykkes med å implementere TF-CBT i løpet av perioden 2012-2023

Les rapporten: Femten år med forskning på og implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Norge