Tema: Vold og overgrep

Implementering av TF-CBT i BUP 2022-2024

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har ansvar for Implementering av TF-CBT i BUP etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

 
2022 Dette prosjektet er pågående 2029

Prosjektleder

  • Knutsen, Marie Lindebø

    Knutsen, Marie Lindebø

    Psykologspesialist / PhD

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

En studie i åtte norske BUPer som undersøkte effekten av TF-CBT viste at metoden er dokumentert virksom for barn med klinisk signifikante posttraumatiske stress-symptomer. Første implementeringsperiode varte fra 2012 til 2017 (se ytterligere informasjon om denne prosjektperioden her). Andre implementeringsperiode varte fra 2018 til 2021 (se ytterligere informasjon om denne prosjektperioden her). Ved utgangen av 2021 har NKVTS bidratt til implementering av TF-CBT i omtrent 80% landets BUPer. 

I Implementering av TF-CBT i BUP 2022-2024 er målet å utvide TF-CBT-tilbudet til alle landets BUPer, samt å sørge for at tilbudet om TF-CBT opprettholdes i alle deltakende klinikker. 

For informasjon om TF-CBT og implementeringsprosjektet (både til foreldre og barn og til de som gir hjelp, samt innlogging for ledere, TF-CBT-terapeuter og veiledere), se www.nkvts.no/tf-cbt.

Tilleggsinformasjon

Spørsmål knyttet til prosjektet kan rettes til:
Marianne Skogbrott Birkeland 
Prosjektleder
Implementering av TF-CBT i BUP
m.s.birkeland@nkvts.no  

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater