Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» : foreldrene forteller

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(7), 537-545.

Hele familien berøres når et familiemedlem utsettes for traumatiserende hendelser. Hjelpere bør være proaktive i sin kontakt, og oppfølgingen bør være traumeinformert med kontinuerlige vurderinger av hjelpebehov.

«Jeg har savnet oppfølging av min datter som var på Utøya. Jeg har savnet engasjement fra fastlegen og psykolog. Kontaktpersonen fra kommunen har fulgt opp, men min datter følte ikke at de hadde noen særlig god kjemi. Fastlegen er mest opptatt av å skrive ut resepter. Psykologen slo fast etter samtale nr. 2 at hun ikke trengte mer hjelp.»

Slik beskriver én mor oppfølgingen av sin datter etter terroranslaget på Utøya. Heldigvis var det mange foreldre som hadde bedre erfaringer med hjelpeapparatet i tiden etter 22. juli, men det var også mange som hadde savnet mer hjelp til seg og sine familiemedlemmer. Mennesker som har opplevd en katastrofe, kan bidra med verdifull kunnskap om oppfølgingstiltak.

Les hele artikkelen hos Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Forskerne