Recurrent headache and interpersonal violence in adolescence: the roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2014). Recurrent headache and interpersonal violence in adolescence: the roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study. The Journal of Headache and Pain, 15:35. doi:10.1186/1129-2377-15-35

Regelmessig hodepine er den vanligste smertetilstanden i ungdomsårene. Ensomhet og psykologisk stress synes å være viktig i forholdet mellom det å være utsatt for vold og tilbakevendende hodepine.

Denne artikkelen tar for seg tilbakevendende hodepine. Dette er den vanligste og mest invalidiserende smertetilstanden i ungdomsårene. Samtidig forekomst av psykososial motgang er assosiert med økt risiko for at smertene blir kroniske, og funksjonsevnen blir svekket.  Eksponering for mellommenneskelig vold synes å utgjøre en viktig årsak. Kunnskap om sammenheng mellom mellommenneskelig vold og tilbakevendende hodepine kan være til hjelp når det gjelder forebyggende og kliniske tiltak. I denne studien utforsket vi en hypotetisk modell for årsakssammenheng der koblingen mellom eksponering for mellommenneskelig vold og tilbakevendende hodepine er knyttet til ensomhet og psykisk stress. Hypotesen er at tettere familiebånd og mannlig kjønn beskytter mot den ugunstige effekten eksponering for mellommenneskelig vold har på hodepine.

Data er hentet fra tverrsnittstudien Young-HUNT 3, en studie av norsk ungdom gjennomført fra 2006-2008. 10 464 unge ble invitert til å svare på undersøkelsen. Svarprosenten var 73 % (7620), alder var fra 12 og 20 år, og 50 % (3832) var jenter. Studien omfattet selvrapportering av eksponering for mellommenneskelig vold, ensomhet, psykologisk stress og familiesamhold.  I tillegg til ble det gjort et intervju om hodepine, som oppfyller internasjonale kriterier for klassifisering av hodepinelidelser. Tilbakevendende hodepine var definert som hodepine regelmessig minst månedlig i løpet av det siste året. Dette ble videre delt inn i månedlig og ukentlig hodepine.

Analysen viser at ensomhet og psykologisk stress indirekte binder utsatthet for mellommenneskelig vold til tilbakevendende hodepine. Vi fant ingen substansiell modererende effekt av familiesamhold eller kjønn.

Resultatene viser at ensomhet og psykologisk stress synes å være viktig i forholdet mellom eksponering for mellommenneskelig vold og tilbakevendende hodepine. For å lette mestring og tilfriskning kan det være nyttig å ta hensyn til disse faktorene i forebyggende og kliniske tiltak.

Forskerne

 • Dyb, Grete

  Dyb, Grete

  Forskningsleder / Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

  Vis profil
 • Stensland, Synne Øien

  Stensland, Synne Øien

  Forsker II / dr.med.

  Vis profil
 • Thoresen, Siri

  Thoresen, Siri

  Forsker I / dr. psychol.

  Vis profil
 • Wentzel-Larsen, Tore

  Wentzel-Larsen, Tore

  Forsker II/Statistiker / cand. real.

  Vis profil