Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Salloum, A., Knutsen, M. L., Gurandsrud, P., (2023). Parent-led therapist-assisted cognitive behavioral therapy for children after trauma. Taylor & Francis. doi:10.1080/20008066.2023.2197742

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Engell, T., Ertesvåg, S. K., Thøgersen, D. M., Bæver, M., & Varsi, C. (2021). Effektive tiltak mot psykiske lidelser, mobbing og kriminalitet blir ikke tatt i bruk. Forskning.no.