Ansatte
Pressebilder

Knutsen, Marie Lindebø

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: +4790931877

Kompetanseområder

  • Kartlegging og behandling av traumeutsatte barn og unge
  • Endringsprosesser i traumebehandling
  • Undervisning og veiledning

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Knutsen, M. L., Jensen, T. K., Sachser, C., Knutsen, M. L., Holt, T., & Goldbeck, L. (2019). Trajectories and Possible Predictors of Treatment Outcome for Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000482

Knutsen, M., & Jensen, T. K. (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research, 29(1), 99. doi:10.1080/10503307.2017.1303208 Sammendrag

Knutsen, M. L., Knutsen, M. L., Czajkowski, N. O., & Ormhaug, S. M. (2018). Changes in posttraumatic stress symptoms, cognitions, and depression during treatment of traumatized youth. Behaviour Research and Therapy, 111, 119-126. doi:10.1016/j.brat.2018.10.010

Khoury, J., Knutsen, M., Stray-Pedersen, B., Thaulow, E., Tonstad, S.(2015). A lower reduction in umbilical artery pulsatility in mid-pregnancy predicts higher infant blood pressure six months after birthActa Paediatrica.

Rapporter

Birkeland, M. S., Blestad, C., Granly, L., Knutsen, M. L., Ormhaug, S. M., Skar, A. S., Jensen, T., (2024). Femten år med forskning på og implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Norge. Sammendrag

Andre publikasjoner

Ormhaug, S. M., Augusti, E., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. S., Øverland, K., Øverlien, C., (2023). Barn trenger rom til å fortelle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ormhaug, S. M., Augusti, E., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. S., Øverland, K., Øverlien, C., (2023). Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Salloum, A., Knutsen, M. L., Gurandsrud, P., (2023). Parent-led therapist-assisted cognitive behavioral therapy for children after trauma. Taylor & Francis. doi:10.1080/20008066.2023.2197742

Pressebilder