Ansatte
Pressebilder

Gurandsrud, Pernille

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: +4795776919

Prosjekter

Rapporter

Andersen, P., Andersen, P. H., Eriksen, B., Høiberg, J., & Josephsen, L. (2006). Master in Management of Technology : uddannelsernes forankring, markedsføring og kvalitet : evalueringsrapport. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Andre publikasjoner

Salloum, A., Knutsen, M. L., Gurandsrud, P., (2023). Parent-led therapist-assisted cognitive behavioral therapy for children after trauma. Taylor & Francis. doi:10.1080/20008066.2023.2197742

Pressebilder