Ansatte
Gurandsrud, Pernille Pressebilder

Gurandsrud, Pernille

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 957 76 919

Prosjekter

Rapporter

Andersen, P., Andersen, P. H., Eriksen, B., Høiberg, J., & Josephsen, L. (2006). Master in Management of Technology : uddannelsernes forankring, markedsføring og kvalitet : evalueringsrapport. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Andre publikasjoner

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Pressebilder