Aktuelt

Bok om traumebehandling endelig tilgjengelig på norsk

Behandlingsmetoden TF-CBT er i ferd med å bli tatt i bruk i de fleste av landets BUP-er, men hittil har terapeutene vært nødt til å lese behandlingsmanualen på engelsk. Nå foreligger den på norsk.

Det er NKVTS som har tatt initiativ til å oversette behandlingsmanualen for traumefokusert kognitiv atferdsterapi, TF-CBT, til norsk. Boken er nylig gitt ut på Universitetsforlaget.

– Mange terapeuter som jobber med TF-CBT i Norge har etterlyst en norsk utgave. Nå som vi skal implementere TF-CBT i alle BUP-er i Norge, tenke vi det var en riktig prioritering å få oversatt og tilrettelagt denne boken til norsk, sier NKVTS-forsker, Tine K Jensen.

Behandling med gode resultater

Jensen har vært prosjektleder for utprøving av behandlingsmetoden TF-CBT i Norge, gjennom prosjektet «Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT». Resultatene viser at metoden gir gode resultater for barna.

Forskerne startet derfor opp et prosjekt for å implementere metoden i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

De første fem årene tok prosjektet imot de BUP-ene som henvendte seg og ønsket opplæring i metoden. Helsedirektoratet ga i 2018 bevilling til fem nye år med implementering, for at de fleste BUP-er i landet skal læres opp.

– Metoden er lett å lære og lett å bruke, sier Tine K. Jensen.

Kort og effektiv traumebehandling

Tine K. Jensen

TF-CBT er en kortvarig, kognitiv atferdsterapeutisk, komponent- og fasebasert metode for traumatiserte barn og unge, og deres foreldre eller omsorgspersoner. Metoden er utviklet i USA.

– I TF-CBT jobber man med at barnet skal mestre eget stress, håndtere følelsene sine og endre tanker som ikke er hjelpsomme. Vi snakker om de vonde tingene som har skjedd på en slik måte at barnet forstår hvorfor ting har blitt som de er. Målet er at tankene om traumene ikke oppleves så ubehagelige lenger, forteller Jensen.

Foreldre er med i behandlingen både for å kunne støtte opp om barnets endringsprosess og for å få hjelp til å håndtere eget stress knyttet til barnets erfaringer.

Nyttig for mange

Den nyutgitte boken er en oversettelse av den nyeste engelske utgaven fra 2016. Flere ved NKVTS har jobbet med tilrettelegging for norsk.

I tillegg til å være en metodemanual som alle som skal utøve metoden må bruke, inneholder boken også teori om traumer og traumatisering.

– Ved å lese boken lærer du teori og hvordan du kan forstå traumeutsatte barn og unge. Boken er derfor nyttig både for praktiserende og kommende TF-CBT- terapeuter og andre som arbeider med barn som har vært utsatt for traumer, og for dem som vil lære mer generelt om traumer og utsatte barn.

– Boken kan fint benyttes som et oppslagsverk for terapeuter etter at de har lært metoden. I tillegg inneholder boken såkalte «handouts», informasjonsark som kan deles ut til foreldre og barn, sier Jensen.

Kjente elementer

Jensen forteller at TF-CBT likner mye på det som terapeuter gjør til vanlig. Det nye er traumefokuset og rekkefølgen på elementene. Det anbefales for eksempel at man forsikrer seg at barnet kan mestre stress og ubehagelige følelser før man jobber med å bearbeide traumehistorien.

– Det anbefales at man bruker metoden i sin helhet, og følger manualen. Forskning viser foreløpig at det er denne helheten som gir effekt, sier Jensen. Men man tilpasser innholdet og hvor mye tid man bruker på de enkelte elementer til barnets problematikk. Metoden er derfor fleksibel og «skreddersydd».

Anvendelig metode

Erfaringen viser at TF-CBT passer godt inn i BUP-hverdagen. Jensen sier at metoden kan brukes på mange barn og unge med mange ulike traumatiske opplevelser i bagasjen.

– Den er virksom på de aller fleste, og virker også for barn med komplekse traumer, fra for eksempel vold og seksuelle overgrep, sier Jensen.

Foretrukken behandling

Det er gjennomført en rekke studier både i USA og flere andre land som viser at TF-CBT er en nyttig metode. Høsten 2018 utgav det engelske The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) nye retningslinjer for traumebehandling, der TF-CBT er førstevalget. I anbefalingene til International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) anbefales både TF-CBT og Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for barn.

– Det er veldig bra at vi får flere anbefalinger på bruk av flere metoder. Og jeg er veldig glad for at vi nå har en bok på norsk som kan være nyttig for klinikere og andre som er interessert i å forstå hvordan det er for barn å oppleve vold, seksuelle overgrep og andre potensielt traumatiserende erfaringer, sier Jensen.