Aktuelt

Ny prosjektleder for TF-CBT

Hils på Marie Lindebø Knutsen, som er ny prosjektleder i prosjektet Implementering av TF-CBT i BUP.

Hei, jeg heter Marie Lindebø Knutsen og jeg er så heldig at jeg er blitt ny prosjektleder for TF-CBT. Jeg ser frem til å arbeide sammen med dere for å fortsette det viktige og gode arbeidet som gjøres i BUP-er over hele landet for at traumeutsatte barn skal få god behandling og hjelp.

Dere gjør en uvurderlig innsats og betyr så mye for så mange!

Selv er jeg psykologspesialist og har tidligere jobbet som TF-CBT-terapeut. Jeg ble allerede som student veldig interessert i traumefeltet, og i min ph.d. så jeg på endringsforløp og endringsprosesser blant barn og unge som mottar TF-CBT (basert på data fra den norske RCT-studien).

Jeg setter veldig pris på at jeg har fått mulighet til å jobbe med TF-CBT både som terapeut og fra et forskningsperspektiv, og jeg håper å kunne bruke disse erfaringene til det beste for prosjektet.

Som helt fersk leder, så tillater jeg meg å skryte av en veldig faglig sterk og engasjert TF-CBT-gjeng her ved NVKTS. Det har vært en glede å få komme inn et prosjekt som har vært så godt drevet over så mange år.

I tillegg til å være prosjektleder for TF-CBT, så jobber jeg som veileder i et prosjekt her ved NKVTS som heter Trinnvis sammen. Trinnvis sammen en foreldreledet, terapeutstøttet traumebehandling for barn i alderen 7-12 år som nå prøves ut i norske kommuner. En nylig gjennomført pilotstudie viser lovende resultater, og forhåpentligvis kan vi etter hvert tilby evidensbasert traumebehandling i både kommunehelsetjenesten og BUP. Det vil gi spennende muligheter for enda bedre samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om behandling og hjelp til traumeutsatte barn!

Selv om vi har kommet langt med implementeringen av TF-CBT i norske BUP-er, så må vi fortsette å jobbe mot at alle barn med traumerelaterte vansker får den hjelpen og behandlingen de trenger. Så takk for at dere er med i prosjektet og takk for den viktige jobben dere gjør!

Ønsker dere alle et fint vårsemester, og så sees vi kanskje på traumebehandlingskonferansen i mai!