Ansatte
Knutsen, Marie Lindebø Pressebilder

Knutsen, Marie Lindebø

Psykologspesialist / PhD
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 909 31 877

Kompetanseområder

  • Kartlegging og behandling av traumeutsatte barn og unge
  • Endringsprosesser i traumebehandling
  • Undervisning og veiledning

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Knutsen, M. L., Jensen, T. K., Sachser, C., Knutsen, M. L., Holt, T., & Goldbeck, L. (2019). Trajectories and Possible Predictors of Treatment Outcome for Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000482

Knutsen, M., & Jensen, T. K. (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research, 29(1), 99. doi:10.1080/10503307.2017.1303208

Knutsen, M. L., Knutsen, M. L., Czajkowski, N. O., & Ormhaug, S. M. (2018). Changes in posttraumatic stress symptoms, cognitions, and depression during treatment of traumatized youth. Behaviour Research and Therapy, 111, 119-126. doi:10.1016/j.brat.2018.10.010

Rapporter

Birkeland, M. S., Blestad, C., Granly, L., Knutsen, M. L., Ormhaug, S. M., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2024). Femten år med forskning på og implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2024).

Andre publikasjoner

Haabrekke, K. J. Ø., Ormhaug, S. M., Jensen, T., Knutsen, M. L., Martinsen, M., Nymoen, C., & Skjærvø, I. (2023 June). Stepping Together for Children after Trauma, a parent-led, therapist-assisted trauma treatment -Children’s views on the treatment. Paper presented at ESTSS biennial conference, Belfast.

Ormhaug, S. M., Augusti, E. M., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H. M., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. M. S., Øverland, K., & Øverlien, C. (2023). Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ormhaug, S. M., Augusti, E. M., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H. M., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. M. S., Øverland, K., & Øverlien, C. (2023). Barn trenger rom til å fortelle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Salloum, A., Knutsen, M. L., & Andersen, P. (2023). Parent-led therapist-assisted cognitive behavioral therapy for children after trauma. European Journal of Psychotraumatology, 14. doi:10.1080/20008066.2023.2197742

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Pressebilder