Aktuelt

Vold- og overgrepserfaringer i barndommen gir fysiske helseplager i ung alder

Vold og overgrepserfaringer i barndommen gir økte fysiske helseplager allerede i ungdomsårene og som ung voksen. Det er derfor viktig at helsepersonell som møter ungdom og unge voksne med tidligere overgreps- og voldserfaringer foretar en systematisk kartlegging av både traumesymptomer og fysiske helseplager.

I sin avhandling Child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood har Janne Rueness og medarbeidere studert sammenhengen mellom voldsutsatthet i barndommen og fysiske helseplager hos ungdom og unge voksne fra den norske befolkningen, og hos ungdom som har fortalt om volds- og overgrepserfaringer i tilrettelagt avhør ved Statens Barnehus i Oslo.

Rueness og medarbeidere fant at voldsutsatthet i barndommen har merkbart mer fysiske helseplager enn ungdom og unge voksne som ikke har hatt slike opplevelser. Spesielt er fysiske helseplager som hodepine, magesmerter, kvalme og slapphet mer vanlig blant ungdom og unge voksne som har opplevd psykisk vold fra foresatte eller seksuelle overgrep i løpet av barndommen.

Rueness og medarbeidere fant også at posttraumatiske stressreaksjoner hos volds- og overgrepsutsatte kunne være en mulig forklaringsmekanisme for hvorfor disse utviklet fysiske helseplager som unge eller som unge voksne.

Foruten fysiske helseplager, så slet ungdom som nylig hadde forklart seg om seksuelle overgrep eller familievold i politiavhør med posttraumatiske stressreaksjoner. Ungdom som nylig hadde opplevd seksuelle overgrep slet også med ulike andre psykologiske traumesymptomer, som depresjon og dissosiasjon. Ungdom med et høyt symptomtrykk av traumesymptomer hadde også et høyt symptomtrykk av fysiske helseplager.

Budskapet fra denne studien er at barnemishandling er skadelig for fysisk helse allerede i ung alder, og at fysiske helseplager hos voldsutsatte ungdom og unge voksne kan ha oppstått eller blitt forsterket av psykologiske traumesymptomer som følge av volden.

Rueness disputerte 30. april 2021.

 

Forskningen er knyttet til prosjektene Tidligere og aktuelle somatiske og psykiske helseplager hos barn som kommer til Statens barnehus og Omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner – Trygghet, vold og livskvalitet i Norge.