Aktuelt

Vold og traumer øker faren for alkoholmisbruk som voksen

– Fysisk vold og andre traumatiske hendelser i barndommen er tydelige risikofaktorer for problematisk alkoholbruk. Forebyggingsarbeidet og tidlige hjelpetiltak bør hensynta dette, sier Helle Stangeland, stipendiat ved NKVTS.

Forskningsstudien hun er del av ser på problematisk alkoholbruk blant unge mennesker og hvordan alkoholbruken virker inn på helse og livssituasjon.

– Problematisk alkoholbruk har alvorlige konsekvenser, inkludert økt risiko for psykiske og somatiske helseproblemer, og er en ledende årsak til tidlig død blant både unge og eldre voksne, forteller Stangeland.

Sammenheng med barndomstraumer

Helle Stangeland

Forskerne undersøkte om barndomstraumer kan være en viktig, tidlig risikofaktor for problematisk alkoholbruk blant unge voksne. Videre ønsket de å se om hodepine, muskel-/skjelettsmerter og psykiske vansker i ungdomstiden kunne forklare sammenhengen mellom traumeeksponering i barndommen og problematisk alkoholbruk i ung voksen alder.

– Vi har analysert data fra den store helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Gjennom to runder med datainnsamling har ungdom og unge voksne besvart spørsmål om traumeeksponering, smerter og psykisk uhelse i ungdomstiden, og deretter om problematisk alkoholbruk som unge voksne, sier Stangeland.

Vold verst

Forskerne fant at det å være vitne til eller direkte utsatt for fysisk vold i barndommen synes å være en særlig viktig risikofaktor for problematisk alkoholbruk i ung voksen alder.

– Vi trodde på forhånd at det var de som var mye plaget av smerter og psykiske vansker i ungdomsårene som ville drikke mer som voksne – nettopp for å døyve plagene – men det finner vi ikke. Vi finner derimot en direkte sammenheng mellom barndomstraumer og senere alkoholproblemer som unge voksne. Det å være usatt i barndom er forbundet med økt risiko for alkoholproblemer, uavhengig av hvordan smerteuttrykket er i ungdomsårene, sier Stangeland.

Effektive tiltak krever mer kunnskap

Resultatene av studien viste at det å bli utsatt for fysisk vold, være vitne til vold og oppleve ulykker eller katastrofer, var assosiert med økt risiko for problematisk alkoholbruk i ung voksen alder.

– Denne forskningen gir viktig innsikt i hvordan barndomstraumer kan øke risiko for problematisk alkoholbruk blant unge mennesker. Resultatene tyder på at barn og unge – og særlig gutter – utsatt for vold kan (videre)utvikle atferdsvansker som setter dem i risiko for problematisk alkoholbruk mange år senere, sier Stangeland.

Les mer

Disse forskningsresultatene fremkommer i artikkelen «Problematic alcohol use in young adults exposed to childhood trauma: The Trøndelag Health (HUNT) Study«.