Tema: Vold og overgrep

Dårlige mottaksforhold gir økt sårbarhet for seksuelle overgrep

Bjørnholt, M. (2022). Dårlige mottaksforhold gir økt sårbarhet for seksuelle overgrep. Aftenposten.