Tema: Vold og overgrep

Dårlige mottaksforhold gir økt sårbarhet for seksuelle overgrep

Bjørnholt, M. (2022). Dårlige mottaksforhold gir økt sårbarhet for seksuelle overgrep. Aftenposten.

Forskerne

  • Bjørnholt, Margunn

    Bjørnholt, Margunn

    Forsker I / Professor II, UiB

    Vis profil