Kartleggingsverktøy

NKVTS anbefaler spesifikke kartleggingsverktøy til bruk i klinisk praksis.

På denne siden finner du kartleggingsskjemaer og kliniske verktøy som kan brukes for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av traumerelaterte helseplager. Verktøyene er ment for bruk av kvalifisert helsepersonell med kunnskap om utredning av psykiske plager. De kan også brukes til forskning.

Det presiseres at verktøyene  ikke alene kan gi svar på diagnose eller hjelpebehov. Svarene må alltid vurderes sammen med andre opplysninger og respondentens egen opplevelse, av en kvalifisert kliniker.

Alle verktøyene er gratis å laste ned og bruke.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ane-Marthe Solheim Skar.

Barn

KATES Barn: Kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer

Vi anbefaler bruk av KATES Barn for å kartlegge potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress. Dette er nødvendig for å kunne tilrettelegge for god oppfølging, og gi adekvat behandling.

KATES Barn er utviklet for at barn i alderen 6-18 år selv kan rapportere om eksponering for potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress.

KATES er den norske versjonen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) (KATES del 1 er fra CATS versjon II og KATES del 2 er fra CATS versjon I og er under validering).

NB: Deltakere i TF-CBT-prosjektet skal ikke bruke disse skjemaene, men skjemaer som finnes under Kartlegging på www.tf-cbt.no (passordbeskyttede sider).

NB: Deltakere i Trinnvis TF-CBT-prosjektet skal ikke bruke disse skjemaene, men skjemaer som finnes under egne passordbeskyttede sider til prosjektet.

KATES Barn 6-18 år (PDF, 127.2KB)

Veiledning for KATES Barn 6-18 år (PDF, 705.3KB)

KATES Omsorgsgiver: Kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer

KATES Omsorgsgiver er utviklet i to versjoner for at omsorgsgivere til barn i alderen 3-6 og 6-18 kan rapportere om barnets eksponering for potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress.

KATES er den norske versjonen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) (KATES del 1 er fra CATS versjon II og KATES del 2 er fra CATS versjon I og er under validering).

NB: Deltakere i TF-CBT-prosjektet skal ikke bruke disse skjemaene, men skjemaer som finnes under Kartlegging på www.tf-cbt.no (passordbeskyttede sider).

NB: Deltakere i Trinnvis TF-CBT-prosjektet skal ikke bruke disse skjemaene, men skjemaer som finnes under egne passordbeskyttede sider til prosjektet. 

KATES Omsorgsgivere til barn 3-6 år (PDF, 521.1KB)

Veiledning for KATES Omsorgsgivere til barn 3-6 år (PDF, 245.4KB)

KATES Omsorgsgivere til barn 6-18 år (PDF, 195.7KB)

Veiledning for KATES 6-18 år (PDF, 705.3KB)

Barn: Kartlegging av posttraumatiske kognisjoner (CPTCI)

Child Posttraumatic Cognitions Inventory (CPTCI; Meiser-Stedman, Smith, Bryant, Salmon, Yule, Dalgleish, & Nixon, 2009) er utviklet for å fange opp hvorvidt barnet har utviklet grunnleggende negative antakelser om seg selv og om omverdenen (posttraumatiske kognisjoner) i etterkant av en eller flere traumatiserende hendelser. CPTCI består av 25 spørsmål og er laget som et selvutfyllingsskjema, tilpasset barn i alderen 10-18 år. Det er ikke etablert en grenseverdi for klinisk nivå (cut-off), men er ment som et utgangspunkt for en klinisk samtale og en mulighet til å kartlegge endring av barnets posttraumatiske kognisjoner i løpet av behandlingen.

CPTCI (PDF, 123.8KB)

Veiledning til bruk av CPTCI (på engelsk) (PDF, 151.2KB)

Foreldre: Foreldres emosjonelle reaksjoner (PERQ)

Parental Emotional Reactions Questionnaire (PERQ; Mannarino & Cohen, 1996) er utviklet for å kartlegge ulike negative emosjonelle reaksjoner omsorgsgiver kan få som følge av at deres barn har vært utsatt for et traume. Skalaen er laget som et selvutfyllingsskjema og er ment som et utgangspunkt for en klinisk samtale om foreldres emosjonelle reaksjoner. Det er ikke etablert noen grenseverdi for klinisk nivå (cut-off), men det kan være nyttig å administrere gjentatte ganger for å følge utviklingene av omsorgsgivers emosjonelle reaksjoner.

PERQ (PDF, 85.4KB)

Voksne

Voksne: TRAPS - Traume- og PTSD-screening for voksne

Vi anbefaler bruk av TRAPS for bruk på voksne i helsetjenester for å kartlegge potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress. Dette er nødvendig for å kunne tilrettelegge for god oppfølging, og gi adekvat behandling. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju,

TRAPS består av to skjemaer. Første side inneholder 15 spørsmål om potensielt belastende livshendelser (basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998). Andre side inneholder 20 spørsmål om symptomer på posttraumatisk stress (basert på the PTSD Checklist for DSM-5, PCL-5, Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013).

Se denne videoen for å få en forklaring til bruk av TRAPS

Traume- og PTSD-screening, TRAPS (norsk) (PDF, 208.9KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS (engelsk) (PDF, 445.1KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS (arabisk) (PDF, 975.9KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS (samisk) (PDF, 535.4KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS (somali) (PDF, 533.0KB)

Skåringsanvisning TRAPS (PDF, 840.9KB)

Voksne: KBL - Kartlegging av belastende livshendelser

KBL er basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998) og kartlegger 15 typer belastende livshendelser. TRAPS består av en kortversjon av KBL. I tillegg til å spørre om eksponering, gir KBL utfyllende informasjon om blant annet alder på hendelsestidspunktet, antall hendelser ogalvorlighetsgrad. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju.

Kartlegging av belastende livshendelser (KBL) (PDF, 89.6KB)

Voksne: KAPS-5 - Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5

KAPS-5 er et semistrukturert intervju som gir utreder hjelp til å vurdere PTSD-symptomer og sette riktig diagnose. KAPS er det hyppigst brukte diagnostiske verktøyet brukt i forskning på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og regnes som «gullstandard» for diagnostisering av denne lidelsen. Det kan også brukes for å vurdere utbytte av behandling.

Det er viktig at instruksjonen leses nøye for å få korrekt skåring og at utreder har kompetanse i å vurdere PTSD-plager. Det anbefales å gjennomføre et gratis online treningsprogram for skåring og administrering av KAPS–5.

Klinikeradministert PTSD-skala for DSM-5 (KAPS-5) (PDF, 5.0MB)

Voksne: ITQ - Kartlegging av PTSD

International Trauma Questionnaire (ITQ) bygger på prinsippene i diagnosesystemet ICD-11. Spørreskjemaet fokuserer på kjernesymptomene ved PTSD og Kompleks PTSD.

ITQ finnes på norsk, er gratis å bruke og åpent tilgjengelig på nett.

Kartlegging av PTSD (ITQ) (PDF, 295.4KB)