Corona Somali

Korona Fayras: Talo ku socota dadka qaba xaaladaha caafimaadka dhimirka

Talaabooyinka yaraynta walaaca ee dadka ku jiran karantiilka iyo go’doominta

Corona: Talo ku socota carruurta iyo dhalin yarada qaba dhibaatooyinka dhanka dareenka

Corona: Talo ku socota waalidiinta ku jira xaladaha nugul

Corona: Xogta iyo talo ku socota carruurta iyo dhalin yarada ku jira xaaladaha nugul