Employees
Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Project coordinator
Unit: Section for Implementation and treatment research
Telephone: 473 93 799

Projects

Reports

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3. (Rapport 1/2021).