Employees

Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Prosjektmedarbeider
 
Telephone: +4747393799

Projects

Reports

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. A., Øverlien, C., (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3 Norwegian only. (Rapport 1/2021).