Employees
Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Project Employee
Unit: Section for Implementation and treatment research
Telephone: 473 93 799

Projects

Reports

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3).

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3. (Rapport 1/2021).

Other publications

Haugen, L. E. A., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2023). Omsorgssvikt og tannhelse – en oppsummering av forskning og publikasjoner på området samt en beskrivelse av praksis ved barnehus. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.