Jeg er leder

Som leder i en klinikk som skal implementere en ny behandlingsmodell spiller du en avgjørende rolle. God ledelse har vist seg å være viktig for å utvikle et godt klima for implementering (Green et al., 2014), bedre holdninger til kunnskapsbaserte behandlingsmetoder (Aarons et al., 2012), samt bedre pasientutfall slik som pasienttilfredshet og livskvalitet (Corrigan et al., 2005). Erfaringene våre fra piloten understreket også dette behovet for god ledelse av implementeringen.  

Fokus på ledelse- og organisasjonsfaktorer i implementering 

I dette prosjektet har vi derfor et stort fokus på deg som leder av implementeringen. Vi tar i bruk et implementeringsprogram kalt «Leadership and Organizational Change for Implementation» (LOCI) (Aarons et al., 2017). Klinikken din, og du som førstelinjeleder vil delta i dette programmet. Målet med LOCI er å utvikle både generelle lederferdigheter og ferdigheter tilknyttet implementeringen av kunnskapsbasert praksis. I tillegg legges det vekt på organisatoriske strategier for å oppnå et positivt klima som støtter opp under implementeringen og opprettholdelsen av kunnskapsbasert praksis i klinikkene.  

Trykk her for å lese mer om implementeringsprogrammet LOCI

Hva innebærer deltagelsen i dette prosjektet for meg som leder og min klinikk? 

Prosjektet har som mål å sørge for at klinikken din skal utvikle et kunnskapsbasert behandlingstilbud for pasienter med PTSD. For å oppnå dette vil deltagelsen innebære: 

  • At du som leder forplikter deg til å arbeide aktivt med implementering. Terapeutene som er med i prosjektet må få tid og mulighet til å dra på opplæring, samt rom til å behandle pasienter med den nye metoden de har tilegnet seg når de kommer tilbake i klinikk. Dette vil innebære at pasientmengde og andre oppgaver må tilpasses for at de skal komme godt i gang. I tillegg så vil arbeid med implementering innebære jevnlig oppfølging av arbeidet, tilpassing av rutiner/prosedyrer og hyppig informasjonsdeling.
  • At du som leder av klinikken legger til rette for systemer, prosedyrer og rammer som gjør at kompetansen kommer pasientene til gode. Dette kan virke krevende når det gjøres, men er svært viktig for at kompetansen skal bli en del av tilbudet klinikken din tilbyr pasientene sine. 
  • At du som leder deltar i implementeringsprogrammet (LOCI). Som en del av dette vil du delta i samlinger i Oslo med andre ledere, samt være med på jevnlig oppfølging fra NKVTS over 1 år.
  • Alle dine terapeuter vil også bli bedt om å fylle ut noen tilbakemeldingsskjemaer om deg som leder av implementeringen. Dette er en viktig del av LOCI-programmet. Du og din overordnede vil også bli bedt om å fylle ut noen skjemaer om deg selv og egen klinikk.  

Hva innebærer deltagelse i dette prosjektet for meg som “overordnet leder”? 

For å få til en implementering som fører til et bærekraftig tilbud over tid, så er det viktig at ledelsen på laveste nivå har rammene og støtten de trenger for å opprette og vedlikeholde tilbudet. En sentral del av fokuset på ledelse- og organisasjonsfaktorer i denne implementeringen er derfor involveringen av ledere på flere nivåer. Som leder av DPSet (eller seksjonen) så ønsker vi å inkludere deg i strategimøter og månedlige innsjekker for følge opp rammene lederne på lavere nivåer har for implementering. Vi kommer også å be deg til å fylle ut noen spørre skjemaer om implementeringsklimaet i klinikken.

Trykk her for å lese informasjonsskriv for ledere om deltagelse.

Se også:

Ledelse og implementering – LOCI