Tema: Vold og overgrep

BUP-ansattes erfaringer med barn og unge som utøver vold og overgrep

Det foreligger svært lite kunnskap om barn og unge som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd, til tross for at mellom 30-50% av seksuelle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge. Terapeuter i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) møter både barn som er utsatt for og som utøver vold og overgrep.

 
2022 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Studien har som mål å skaffe til veie informasjon om:

a) terapeutenes erfaring med, og opplevd kunnskap om, barn og unge i BUP med problematisk og/ellerskadelig seksuell atferd

b) hvilke metoder, systemer/prosedyrer og støtte terapeuter har i arbeid med barn og unge med problematiskog/eller skadelig seksuell atferd

c) hvorvidt opplevd kompetanse og støtte henger sammen med terapeutenes opplevelse av mestring,utbrenthet og sekundærtraumatiserende stress

Vi vil benytte et tverrsnittdesign hvor data vil bli samlet inn på et gitt tidspunkt i en forhåndsdefinert populasjon som inkluderer terapeuter og ledere som arbeider i norske BUPer. I tillegg vil det bli gjennomført kvalitative intervjuer av et delutvalg av terapeuter og ledere.
Studien er en del av dette prosjektet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater