Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

CARE. Oppfølgingsstudie

Studien fokuser på hvilke langtids effekter naturkatastrofer kan ha på barn, deres foreldre og familien. Barn og foreldre som deltok i intervjustudien 10 måneder etter tsunamien er intervjuet igjen etter 2 1/2 år.

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektleder

Publikasjoner

Jensen, T. K., Ellestad, A., & Dyb, G. (2013). Children and adolescents’ self-reported coping strategies during the Southeast Asian Tsunami. British Journal of Clinical Psychology, 52, 92. doi:10.1111/bjc.12003

Hafstad, G. S., Haavind, H., & Jensen, T. K. (2012). Parenting after a natural disaster: A qualitative study of Norwegian families surviving the 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of Child and Family Studies, 21(2), 293-302. doi:10.1007/s10826-011-9474-z

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2012). Stability of posttraumatic stress reaction factors and their relation to general mental health problems in children: A longitudinal study. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 41(1), 15-26. doi:10.1080/15374416.2012.632344

Dyb, G., Jensen, T. K., & Nygaard, E. (2011). Children’s and parents’ posttraumatic stress reactions after the 2004 tsunami. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(2), 1-14. doi:10.1177/1359104510391048

Teigen, K. H., & Jensen, T. K. (2011). Unlucky Victims or Lucky Survivors? Spontaneous Counterfactual Thinking by Families Exposed to the Tsunami Disaster. European Psychologist, 16(1), 48-57. doi:10.1027/1016-9040/a000033

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2010). Posttraumatic Stress Reactions in Siblings After Mutual Disaster: Relevance of Family Factors. Journal of Traumatic Stress, 23(2), 278-281. doi:10.1002/jts.20511

Glad, K. A., Jensen, T. K., Nygaard, E., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2009). Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(5), 473-475.

Jensen, T. K., Dyb, G., & Nygaard, E. (2009). A Longitudinal Study of Posttraumatic Stress Reactions in Norwegian Children and Adolescents Exposed to the 2004 Tsunami. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(9), 856-861. doi:10.1001/archpediatrics.2009.151

Lindgaard, C. V., Iglebæk, T., & Jensen, T. K. (2009). Changes in Family Functioning in the Aftermath of a Natural Disaster: The 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of loss & trauma, 14(2), 101-116. doi:10.1080/15325020802537138

Iglebæk, T., & Jensen, T. K. (2008). Barns meningsdannelse under flodbølgekatastrofen i Sørøst–Asia. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1488-1497.

Jensen, T. K. (2008). Når katastrofen aldri tar slutt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1486-1487.

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2008).

Stormyren, S., & Jensen, T. K. (2008). Verdensanskuelser etter en katastrofe. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1498-1506.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater