Tema: Vold og overgrep

CoBa: Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnverninstitusjon

Covid-19-pandemien og smitteverntiltakene kan være spesielt vanskelig for barn og ungdom som bor på barnverninstitusjon fordi den innebærer en forhøyet risiko for isolering, svakere tilgang på helsetjenester og mindre kontakt med pårørende som foreldre og søsken.

 
2020 Dette prosjektet er gjennomført 2022

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Å leve på institusjon gjør barn og unge ekstra sårbare for maktovergrep og tap av grunnleggende menneskerettigheter. Covid-19-pandemien og smitteverntiltak gjør denne gruppen barn og ungdom spesielt utsatt fordi den innebærer en forhøyet risiko for isolering, svakere tilgang på helsetjenester og mindre kontakt med pårørende som foreldre og søsken. I tillegg har mange av ungdom på institusjon en del individuelle og familiære tilleggsbelastninger som kan gi økt risiko for psykososiale vansker i krisesituasjoner. Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge på barneverninstitusjoner opplever oppfølgingen de har fått på institusjonen under covid-19-pandemien.

Metode

Vi vil gjennomføre en webbasert spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg barn og ungdom som bor på norske barnverninstitusjoner, primært i alderen 12-18 år. Data vil bli samlet inn én gang, høsten 2020, og dette vil derfor være en tverrsnittsstudie. Vi vil sikre at deler av data som samles inn, kan sammenlignes direkte med data fra UEVO-studien som ble gjennomført i 2019, og at vi på denne måten har sammenlignbare data fra ungdomsbefolkningen som ikke er under barnevernets omsorg.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater