Ansatte
Haugen, Linn-Eirin Aronsen Pressebilder

Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 473 93 799

Prosjekter

Rapporter

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3).

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3. (Rapport 1/2021).

Andre publikasjoner

Haugen, L. E. A., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2023). Omsorgssvikt og tannhelse – en oppsummering av forskning og publikasjoner på området samt en beskrivelse av praksis ved barnehus. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Pressebilder