Ansatte
Pressebilder

Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for vold og traumer
Telefon: +4747393799

Prosjekter

Rapporter

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. A., Øverlien, C., (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Sammendrag

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3. (Rapport 1/2021). Sammendrag

Pressebilder