Tema: Vold og overgrep

Epidemiologi: Hodeskader hos små barn

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Det er tidligere ikke gjort undersøkelser for å kartlegge alvorlige hodeskader som følge av barnemishandling i Norge.

Målsetningen med studien er å få økt kunnskap om denne type skader i en klinisk populasjon ved et regionssykehus med sentralisert nevrokirurgisk funksjon. Spesielt tar studien sikte på å identifisere kjennetegn som gir grunnlag for å mistenke at en skade er påført.

Metode

Studien er en retrospektiv journalstudie av barn under 3 år innlagt med hodeskade ved Ullevål Universitetssykehus i tidsrommet 1995-2004. Barna ble identifiseres ut ifra ICD-9 eller ICD-10 diagnose kode(r) registrert ved utreise. Barn med skalle frakturer, skallebasis frakturer, hjerneblødninger og knusningsskader av hjernen ble inkludert.

Publikasjoner

Myhre, M., Grøgaard, J. B., Dyb, G., Sandvik, L., & Nordhov, M. (2007). Traumatic head injury in infants and toddlers. Acta Paediatrica, 96(8), 1159-1163. doi:10.1111/j.1651-2227.2007.00356.x

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater