Ansatte
Myhre, Mia Pressebilder

Myhre, Mia

Forsker II / barnelege
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge

Kompetanseområder

– barnemishandling

– barnemedisin 

– epidemiologi

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000373

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2017). The Social Context of Violence: A Study of Repeated Victimization in Adolescents and Young Adults. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260517696867

Myhre, M. C. (2016). Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 169-182). Universitetsforlaget.

Thoresen, S., & Myhre, M. C. (2016). Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv.. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 150-166). Universitetsforlaget.

Thoresen, S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., Aakvaag, H. F., & Hjemdal, O. K. (2015). Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population. European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-12. doi:10.3402/ejpt.v6.26259

Myhre, M., Dyb, G., Wentzel-Larsen, T., Grøgaard, J., & Thoresen, S. (2014). Maternal childhood abuse predicts externalizing behaviour in toddlers: a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Public Health, 42(3), 263-269. doi:10.1177/1403494813510983

Myhre, M., Thoresen, S., Grøgaard, J., & Dyb, G. (2012). Familial factors and child characteristics as predictors of injuries in toddlers: a prospective cohort study. BMJ Open, 2(2). doi:10.1136/bmjopen-2011-000740

Myhre, A. K., & Myhre, M. (2011). Samarbeid med politi og rettsapparatet. I C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. Oslo: Norsk Barnelegeforening.

Myhre, M., & Stensland, S. (2011). Alvorlig omsogssvikt. I C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. Oslo: Norsk Barnelegeforening.

Myhre, M., Myhre, A. K., & Hodnekvam, K. (2011). barnevern og barnevernsmeldinger. I C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. Oslo: Norsk Barnelegeforening.

Myhre, M. (2009). Overgrep mot barn. PAIDOS, 27(4), 72.

Myhre, M. (2007). Traumatic head injury in infants and toddlers. Acta Paediatrica Scandinavica, 1159-1163.

Myhre, M., Grøgaard, J. B., Dyb, G., Sandvik, L., & Nordhov, M. (2007). Traumatic head injury in infants and toddlers. Acta Paediatrica, 96(8), 1159-1163. doi:10.1111/j.1651-2227.2007.00356.x

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Myhre, M. C. (2014). Infants and Toddlers at risk: Injuries, abuse and behavioural problems. Oslo: Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. I. (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2016).

Holthe, M. E. G., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016). Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2016).

Myhre, M. C., Borchgrevink, C., & Sommerfeldt, M. B. (2015). Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2015).

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og seksuelle overgrep.

Myhre, M., Lindboe, A., & Dyb, G. (2010). Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2010).

Andre publikasjoner

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2018 November). Am I an island? A network analysis exploring social landscapes after childhood violence. Paper presented at 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations, Washington DC.

Øverlien, C., Hafstad, G. S., Myhre, M. C., & Skjørten, K. (2018). Barnevern: Norge mot verden. Dagbladet, 30-31.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2017 May). A nationally representative survey of child maltreatment in Norwegain 12-15 year olds. Paper presented at Workshop med professor Karestan Koenen, Harvard, Oslo.

Rueness, J., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2017 June). mishandlet som barn- dårlig somatisk helse som ungdom/ung voksen. Foredrag på Norsk barnelegeforenings vårmøte 2017, Drammen.

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2017 November). Child abuse and effects of PTSS on somatic Health complaints in adolescents and young adults. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2017, Chicago.

Moen, L. H., Holthe, M. E. G., Øverlien, C., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016 May). Profesjonsutøveres møter med barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Erfaringer og kunnskapsbehov. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2016 August). Violence exposure in childhood and somatic health complaints in early adulthood. Paper presented at XXIst ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Calgary.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2016 May). Omfang av vold og seksuelle overgrep i barndommen – endring over tid?. Foredrag på 9. Nordiske konferansen mot barnemishandling og omsorgssvikt, Stockholm.

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2016 July). The social context of violence: A longitudinal study of repeated victimization in adolescents and young adults. Paper presented at International Congress of Psychology (ICP), Yokohama.

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Stensland, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2016 November). Social resources and mental health in victims of childhood violence: Social support, social support barriers, shame, other people’s withdrawal,and loneliness. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Dallas.

Myhre, M. C. (2015). Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling. .

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold, overgrep og alkoholbruk – en ond sirkel?. Forebygging.no.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2014 August). Childhood Violence and sexual abuse in Norway – result from a telephone survey. Paper presented at Den 8. nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgssvikt, Nuuk.

Thoresen, S., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2014 November). Shame and guilt in adolescents exposed to violence and sexual abuse. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2014, Miami, Florida.

Berntsen, T., Myhre, M., & Dahl, H. (2012). A Comprehensive Follow-Up-Program For Children With Acquired Brain Injury. Brain Injury, 26(4-5), 393.

Myhre, M. (2012 January). Traumatic brain injuries in children. Paper presented at “Consensus conference on pediatric trauma”, Odense.

Myhre, M., & Borgen, G. (2012 May). Nettbasert veileder ved mistanke om fysisk barnemishandling. Foredrag på Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer. 7. Nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt, Bergen.

Lindemann, R., Myhre, M. C., Bakken, M., Rustad, C., Fugelseth, D., & Woldseth, B. (2008). Et nyfødt barn med hyperventilasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening, 128(13-14), 1535-1536.

Pressebilder