Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Informasjonsmateriell.

Det skal tilpasses og utgis informasjonsmateriell om kjønnslemlestelse

 
2009 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

  • Lien, Inger-Lise

    Lien, Inger-Lise

    Pensjonert Forsker I / dr. polit.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Veiviser om kjønnslemlestelse

Denne veiviseren er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse. Her får du oversikt over temaet, hva du kan gjøre for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir utsatt for kjønnslemlestelse, og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning. Du finner også brosjyrer om kjønnslemlestelse på flere språk, bl. a. norsk, engelsk, somali, tigrinja, arabisk, fransk og amharisk.

Hovedmål

Gi informasjon og veiledning til ulike målgrupper om kjønnslemlestelse

Metode

En vil spre kunnskap til feltet ved hjelp av  brosjyrer, internett, film og veiledere.

Tilleggsinformasjon

Det er laget brosjyrer på norsk, engelsk og somalisk. Disse er under distribusjon. En film om kjønnslemlestelse er under produksjon.  En veileder er under utforming. Det skal også spres informasjon via konferanser og seminarer. Det er laget temasider på internett.

Publikasjoner

Schultz, J-H., Lien, I-L. og Eskedal, J. produsent (2013). Meaning-making of female genital cutting: children’s perception and acquired knowledge of the ritual. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater