Ansatte
Lien, Inger-Lise Pressebilder

Lien, Inger-Lise

Pensjonert Forsker I / dr. polit.
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 924 03 440

Kompetanseområder

– migrasjon
– Pakistan
– islam
– Vold
– kriminelle gjenger
– Integrering
– kjønnslemlestelse, kjønn
– rasisme og diskriminering
– arbeidsmarked og velferdsproblematikk
– evalueringsforskning

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2023

Heir, T., Bendiksen, B., Minteh, F., Kuye, R. A., & Lien, I. L. (2023). Serious life events and associated PTSD in Gambian girls exposed to female genital cutting. Frontiers in Public Health, 11. doi:10.3389/fpubh.2023.1242270

Ziyada, M. M., Johansen, R. E. B., Berthelsen, M., Lien, I. L., & Bendiksen, B. (2023). Factors associated with general practitioners’ routines and comfortability with assessing female genital cutting: a cross-sectional survey. BMC Health Services Research, 23(1). doi:10.1186/s12913-023-09085-4

2022

Lien, I. L. (2022). Religion, Health, and Life Satisfaction Among Somali and Gambian Women in Norway. Journal of religion and health. doi:10.1007/s10943-022-01561-1

2021

Bendiksen, B., Heir, T., Minteh, F., Ziyada, M. M., Kuye, R. A., & Lien, I. L. (2021). The association between physical complications following female genital cutting and the mental health of 12-year-old Gambian girls: A community-based crosssectional study. PLOS ONE, 16, 1-15. doi:10.1371/journal.pone.0245723

Lien, I. L. (2021). Health workers and Sub Saharan African women’s understanding of equal access to healthcare in Norway. PLOS ONE, 16(9). doi:10.1371/journal.pone.0255934

2020

Lien, I. L. (2020). Is the Ritual of Female Genital Mutilation an Event that Will Generate traumatic stress reaction for cut children? Cases from the Gambia, Eritrea and Somalia. In S. Johnsdotter (Ed.) Female Genital Mutilation/Cutting – The Global North and South (pp. 131-159). . doi:10.24834/isbn.9789178771240

Lien, I. L., & Hertzberg, C. (2020). A system analysis of the mental health services in Norway and its availability to women with female genital mutilation. PLOS ONE, 15(11), 1-19. doi:10.1371/journal.pone.0241194

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

2017

Lien, I. L. (2017). Prosecution of the offence of female genital mutilation/cutting in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 31(2), 191-206. doi:10.1093/lawfam/ebx003

Lien, I. L. (2017). The perspectives of Gambian men on the sexuality of cut and uncut women. Sexualities, 20(5-6), 521-534. doi:10.1177/1363460716675142

2016

Lien, I. L. (2016). Ungdoms vei inn i gjenger og narkotikaomsetning. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 124-138). Universitetsforlaget.

2014

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2014). Interpreting Signs of Female Genital Mutilation Within a Risky Legal Framework. International Journal of Law, Policy and the Family, 28(2), 194-211. doi:10.1093/lawfam/ebu002

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2014). Cultural protection against traumatic stress: traditional support of children exposed to the ritual of female genital cutting. International Journal of Women’s Health, 2014(6), 207-219. doi:10.2147/IJWH.S51988

2013

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2013). Internalizing Knowledge and Changing Attitudes to Female Genital Cutting/Mutilation. Obstetrics and Gynecology International, 2013(467028), 1-10. doi:10.1155/2013/467028

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2013). Meaning-making of female genital cutting: Children’s perception and acquired knowledge of the ritual. International Journal of Women’s Health, 5, 165-175. doi:10.2147/IJWH.S40447

2010

Lien, I. L. (2010). Bandekriminalitet og forebygging. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 03.

2008

Lien, I. L. (2008). «Nemesis» and the Achilles heel of Pakistani gangs in Norway. In F. Van Gemert, D. Peterson & I. L. Lien (Eds.) Street Gangs, Migration and Ethnicity (pp. 227-240). Willan Publishing.

Lien, I. L., Peterson, D., & Van Gemert, F. (2008). Concluding remarks: the roles of migration and ethnicity in street gang formation, involvement and response. In F. Van Gemert, D. Peterson & I. L. Lien (Eds.) Street Gangs, Migration and Ethnicity (pp. 255-272). Willan Publishing.

2002

Lien, I. L. (2002). Konkurrerende paradigmer i innvandringsdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift(1).

Lien, I. L. (2002). Ære, vold og kulturell endring i Oslo indre by. Nytt Norsk Tidsskrift(1).

1999

Lien, I. L. (1999). Nyliberalisme – en suicidal ideologi. Nytt Norsk Tidsskrift(3).

1991

Lien, I. L. (1991). En god forsker eller et godt menneske. Nytt Norsk Tidsskrift(2).

Lien, I. L. (1991). En partikularistisk og en universalistisk moral – om grenser for emosjoner, empati og lojalitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift(2).

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Skarstein, D., Weisæth, L., & Lien, I. L. (2021). Dealing with fear: Managing life-threatening events in different cultural contexts. An empirical study with case design using qualitative interviews and participant observation. UiT Norges arktiske universitet. (Doktorgradsavhandling).

I. L. Lien, G. Ulfstein & F. Ali (Red.) (2015). Velkommen som ny statsborger. .

Lien, I. L. (2013). Pathways to Gang Involvement and Drug Distribution Social, Environmental, and Psychological Factors. Springer Science+Business Media B.V.

Lien, I. L. (2011). I bakvendtland: Kriminelle liv. Universitetsforlaget.

F. Van Gemert, D. Peterson & I. L. Lien (Eds.) (2008). Street Gangs, Migration and Ethnicity. Willan Publishing.

Lien, I. L. (1997). Ordet som stempler djevlene. .

Lien, I. L. (1993). Moral og Emosjoner i pakistansk Punjab. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Lien, I. L. (2017). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse: En systemteoretisk analyse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2017).

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet «Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser». Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2012).

Skoglund, A., Sveinall, A. T., Paulsen, M., & Lien, I. L. (2008). Religiøse grupper og bruddprosesser: Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2008).

Lien, I. L. (2005). Tiltak mot kjønnslemlestelse. (NIBR-Rapport 2005:8).

Lien, I. L. (2004). Ugripelig Ung. Kriminalitetsforebygging og gjengbekjempelse i innvandringsmiljøene.

Lien, I. L. (1995). «Quo Vadis ? et senter for innvandrerkvinner i Oslo. Evaluering av et pedagogisk forsøk».

Lien, I. L. (1986). Sosialkontorets plass i Innvandrernes Problemløsningsrepertoar.

Andre publikasjoner

2019

Lien, I. L. (2019 April). The FGM Project at NKVTS. Paper presented at Mental health and Female Genital Cutting, Banjul.

Lien, I. L. (2019 September). Is the ritual of female gential mutilation an event that will generate a traumatic stress reaction for cut children? Cases from the Gambia, Eritrea and Somalia. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence, Folkets Hus, Oslo.

2018

Lien, I. L. (2018 August). Cases of female genital mutilation/cutting (FGM/C) within the system of Law in Norway. Paper presented at Eurocrim2018, Sarajevo.

Lien, I. L. (2018 June). Is the ritual of female genital cutting an event that will generate a traumatic stress reaction for cut girls?. Paper presented at Satterthwaite Colloquium 2018, Grasmere.

Lien, I. L. (2018 November). Driving forces for FGM continuation. Paper presented at HEALTH & SOCIAL INTEGRATION CHALLENGES AMONG AFRICANS IN NORWAY, Oslo.

Lien, I. L. (2018 October). Is female genital mutilation an event that will generate a traumatic stress reaction for cut children? Cases from the Gambia. Paper presented at The 9th FOKO Conference, Høør.

Lien, I. L. (2018 October). Pioneers in Processes of Change. Paper presented at Voices of men in the Norwegian Polygamy debate 2018, Oslo.

Lien, I. L. (2018 September). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse. Foredrag på Retten til å bestemme over eget liv, Trondheim.

Bendiksen, B., Heir, T., Ziyada, M. M., Lien, I. L., Minteh, F., & Kuye, R. (2018 November). Trauma and Female Genital Cutting (FGC) in 12-year-old Gambian Girls. Paper presented at ISTSS 34 th annual meeting, Washington DC.

2017

Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2017 April). Kjønnslemlestelse – status og veien videre. Foredrag på Lansering av ny handlingsplan, Oslo.

Lien, I. L. (2017 August). Gjenger i Norge. Foredrag på Undervisning om gjengproblematikk på Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller.

Lien, I. L. (2017 June). Lansering av rapport om Politiets arbeid med kjønnslemlestelse. Foredrag på Frokostseminar, Oslo.

Lien, I. L. (2017 March). The role of medical doctors and the role of the Child Protection Services in detecting cases of female genital mutilation within the system of Law in Norway. Paper presented at International expertmøte om FGM, Geneve.

2016

Lien, I. L. (2016 August). Kriminalitet og gjenger. Foredrag på Dagsseminar, Kjeller.

Lien, I. L. (2016 November). Ny forskning om kjønnslemlestelse. Foredrag på Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, hvor står vi idag?, Øst Gullhaugsveien 1 – 3 Nydalen.

Lien, I. L. (2016 October). FGM, the police and the juridical system. Paper presented at The 8th Foko confereance and network meeting, Helsinki.

Lien, I. L. (2016 October). Gjenger og kriminalitet. Om gjenger vold og traumer. Foredrag på Halvdagsseminar, Oslo.

Lien, I. L. (2016 October). Likestilling I et Integreringsperspektiv. Foredrag på Regjeringens integreringskonferanse 2016, Oslo.

Lien, I. L. (2016 September). Internalisering av kunnskap. Foredrag på Nasjonal fagkonferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Lien, I. L. (2016 September). Politiets arbeide mot kjønnslemlestelse. Foredrag på Konferanse, Oslo.

Lien, I. L. (2016 September). Seksualitet som argument mot kjønnslemlestelse blant gambiske menn. Foredrag på Nasjonal fagkonferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Lien, I. L. (2016). Det er bra at Rolness gir forskere motstand. Forskning.no.

Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2016). Rettferdighet og hykleri i innvandringsdebatten. Dagbladet.

2015

Lien, I. L. (2015 September). Internalizing knowledge on FGM. Paper presented at «The first European Conference on Domestic Violence, Belfast.

Lien, I. L. (2015 September). Interpreting signs and legal challenges of FGM. Paper presented at Først European Conference on Domestic violence, Belfast.

2014

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Ziyada, M. M., & Lien, I. L. (2014). Kjønnslemlestelse i Norge – et lite problem. NRK Ytring.

2013

Lien, I. L. (2013 June). CLUES AND SCIENTIFIC METHODS IN GANG RESEARCH. Paper presented at 13 Eurogang meeting, University of Kent, Kent.

Lien, I. L. (2013 September). Kommunikative utfordringer i møte med hjelpeapparatet når tradisjon er forbudt. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescence, Felix.

Lien, I. L. (2013 September). Kriminalitetens smerte. Om gjenger, vold og traumer. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescence, Felix.

Hauge, M. I., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2013). Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Schultz, J-H., Lien, I-L. og Eskedal, J. produsent (2013). Meaning-making of female genital cutting: children’s perception and acquired knowledge of the ritual. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

2012

Lien, I. L. (2012 June). Gangs, violence, communication barriers and trauma. Paper presented at Stockholm The criminology Symposium 2012, Stockholm.

Lien, I. L. (2012 October). The “cocktail effects”of the governments fight against FGM/C. Paper presented at The 6th FOKO seminar on FGM, Oslo.

Lien, I. L. (2012 September). Gangsmembers as drugdealers: Life within the drug distribution system. Paper presented at 12th Annual Conference of the European Society of Criminology, Bilbao.

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma?. .

2011

Borgen, G., Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2011). Kjønnslemlestelse (KLL): En veiviser. .

2005

Lien, I. L. (2005). Criminal gangs and their connections: Metaphors, definitions and structures. In S. H. Decker & F. M. Weerman (Eds.) European street gangs and troublesome youth groups (pp. 31-51). .

Lien, I. L. (2005). Terror i London: Skyld og ansvar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Lien, I. L. (2005). The role of crime acts in constituting the Gang’s Menatlity. In S. H. Decker & F. M. Weerman (Eds.) European street gangs and troublesome youth groups (pp. 105-129). .

2003

Lien, I. L. (2003). ’Å finne seg sjæl’. I Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red: Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk. .

Lien, I. L. (2003). Den flerkulturelle enhetsskolen. I P. Østerud & J. Johnsen (Red.) Leve skolen! Enhetsskolen i et kulturkritisk perspektiv. Oplandske Bokforlag.

Skirbekk, S., Lien, I. L., Brox, O., & Lindbekk, T. (2003). Gjenger – et innvandringsproblem?”. I Gode formål – gale følger. Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk. Cappelen Damm Akademisk.

2002

Lien, I. L. (2002). The dynamics of honor in violence and cultural change. A case from an Oslo inner city district. In T. H. Aase (Ed.) Tournaments of power: Honor and revenge in the contemporary world (pp. 19-44). Ashgate.

1997

Lien, I. L. (1997). “Ordet ‘rasisme’”. Regionale Trender(1).

Lien, I. L. (1997). Hagens sannhetsvitne og imamene. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 8(3).

1994

Lien, I. L. (1994). Quo Vadis» ? et vekst- og produksjonssenter for innvandrerkvinner». Regionale Trender(1).

1982

Lien, I. L. (1982). To land og en fremtid – dilemmaer for pakistanske migranters tilpasning sosialt og arbeidsmessig. (Hovedfagsoppgave).

Pressebilder