Meaning-making of female genital cutting: children’s perception and acquired knowledge of the ritual

Schultz, J-H., Lien, I-L. og Eskedal, J. produsent (2013). Meaning-making of female genital cutting: children’s perception and acquired knowledge of the ritual. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jenter og kvinner som har vært utsatt for omskjæring/kjønns- lemlestelse, gjennomgår ulike løp for å forstå meningen med omskjæringen.

I artikkelen «Meaning-making of female genital cutting: children’s perception and acquired knowledge of the ritual» i tidsskriftet International Journal of Women’s Health redegjør forskerne Jon-Håkon Schultz og Inger-Lise Lien for hvordan jenter og kvinner som har vært utsatt for omskjæring/kjønnslemlestelse, gjennomgår ulike løp for å forstå meningen med omskjæringen. Forskerne identifiserer to slike meningsdannende forløp. Felles for begge løpene er fraværet av kritisk refleksjon. På bakgrunn av denne kunnskapen anbefaler forskerne at programmer for å stanse kjønnslemlestelse bør tilby undervisning som fremmer kritisk refleksjon.

Forskerne