Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge – registeranalyse

Som grunnlag for utforming av tiltak mot kjønnslemlestelse trengs et anslag over hvor mange som er berørt av problemet. Det er derfor foretatt en beregning av antallet jenter og kvinner i Norge som har vært utsatt for eller er i risikosonen for kjønnslemlestelse. Denne artikkelen beregner antallet innenfor de viktigste målgruppene for ulike tiltak: De som allerede er utsatt for kjønnslemlestelse og derfor kan ha behov for helsehjelp, og  De som er i risiko for kjønnslemlestelse og derfor må nås med forebyggende og beskyttende tiltak. Studien gir spesielt oppmerksomhet til den mest omfattende formen for kjønnslemlestelse, type III, også kalt infibulasjon eller faraonisk omskjæring, siden denne gir flest og mest alvorlige helsekonsekvenser.

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Utvikle mer sikre tall som kan bidra til bedre spissing av innsatsgrupper og innsatsområder.

Metode

Registerdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble kombinert med befolkningsbaserte surveydata om kjønnslemlestelse i de berørtes opprinnelsesland.

Tilleggsinformasjon

Funn

Per første januar 2013 bodde det i Norge 44 467 første og annengenerasjons jenter og kvinner med bakgrunn i ett av de 29 landene hvor kjønnslemlestelse er grundig dokumentert. Om lag 40 prosent av disse jentene og kvinnene, ca. 17 300, antas å ha blitt kjønnslemlestet før de kom til Norge. Om lag halvparten av disse igjen, ca. 9 100, har trolig blitt utsatt for den mest omfattende formen, infibulasjon.

Videre regnes ca. 15 500 jenter som potensielt i risiko, fordi de har bakgrunn fra berørte land. Dette tallet har ikke tatt hensyn til utbredelsesprosenten i hjemlandet. Men fordi man sjelden vet hvem som kommer fra hvilken region, etnisk gruppe og familie, må alle disse nås med forebyggende arbeid. Imidlertid er de som kanskje reelt er i risikosonen mye lavere. Dette tallet er beregnet til et sted mellom 3 000 og 7 900 som har bakgrunn fra ikke bare land, men regioner og etniske grupper der praksisen er utbredt.

 

Publikasjoner

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6

DAMVAD, 2014. Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater