Ansatte
Ziyada, Mai Mahgoub Pressebilder

Ziyada, Mai Mahgoub

Postdoktor
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 458 35 601

Kompetanseområder

  • Global helse
  • Folkehelse
  • Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
  • Helsepolitikk
  • Minoritetshelse og Likeverdige helse- og omsorgstjenester
  • Kjønnslemlestelse / kvinnelig omskjæring
  • Stigmatisering

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Ziyada, M. M., Johansen, R. E. B., Berthelsen, M., Lien, I. L., & Bendiksen, B. (2023). Factors associated with general practitioners’ routines and comfortability with assessing female genital cutting: a cross-sectional survey. BMC Health Services Research, 23(1). doi:10.1186/s12913-023-09085-4

Bendiksen, B., Heir, T., Minteh, F., Ziyada, M. M., Kuye, R. A., & Lien, I. L. (2021). The association between physical complications following female genital cutting and the mental health of 12-year-old Gambian girls: A community-based crosssectional study. PLOS ONE, 16, 1-15. doi:10.1371/journal.pone.0245723

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2021). Barriers and facilitators to the access to specialized female genital cutting healthcare services: Experiences of Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE, 16(9). doi:10.1371/journal.pone.0257588

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Ziyada, M. M. (2022). Access to female genital cutting specialized services in Norway. Oslo: Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo. (Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo 978-82-348-0075-7). (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2017). Helsehjelp til mindreårige jenter som har blitt utsatt til kjønnslemlestelse – en pilotstudie. Oslo: NKVTS.

Andre publikasjoner

Ziyada, M. M. (2021 August). Access to FGM-specialized healthcare: challenges and opportunities. Paper presented at Seminar om forebygging av kjønnslemlestelse og styrking foreldrerollen blant minoriteter.

Ziyada, M. M. (2021 October). Psychosexual healthcare needs among Somali and Sudanese with female genital mutilation/cutting in Norway. Paper presented at UkeSEX: Kjønnslemlestelse, Hybrid: Trondheim (NTNU) and Zoom.

Ziyada, M. M. (2020 October). Kvinnehelse- med fokus på FGM. Paper presented at Change Agent Kurs Samling 5, Zoom.

Ziyada, M. M. (2019 June). Sexual scripts and acceptance of healthcare services related to FGC among Somali and Sudanese in Norway. Paper presented at Seminar om økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner, Drammen.

Ziyada, M. M. (2019 May). Sexual scripts and perceptions of healthcare needs related to FGC among Sudanese and Somali in Norway. Paper presented at 3d international expert meeting on management and prevention of female genital mutilation / cutting, Brussels.

Ziyada, M. M. (2019 September). Kvinnehelse og kjønnslemlestelse. Paper presented at Barnevern, Kvinnehelse og Forebyggendearbeid, Oslo.

Bendiksen, B., Heir, T., Ziyada, M. M., Lien, I. L., Minteh, F., & Kuye, R. (2018 November). Trauma and Female Genital Cutting (FGC) in 12-year-old Gambian Girls. Paper presented at ISTSS 34 th annual meeting, Washington DC.

Ziyada, M. M. (2018 October). Hva er dagens status?. Foredrag på Debatt – Kjønnslemlestelse – hva slags hjelp trenger kvinnene?, Kulturhuset, Oslo.

Lunde, I. B., & Ziyada, M. M. (2017 March). Intimkirurgi og kjønnslemlestelse: To sider av samme sak?. Foredrag på Tyranni eller velvære? Markering av kvinnedagen, Molde.

Ziyada, M. M. (2017 June). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. Paper presented at 2nd International Academic Seminar on FGM research: ‘Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research. Experiences from Africa and Europe’., Brussels.

Ziyada, M. M. (2017). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. In E. Leye & G. Coene (Eds.) Researchig female genital mutilation/cutting (pp. 119-122). .

Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2016). Rettferdighet og hykleri i innvandringsdebatten. Dagbladet.

Ziyada, M. M. (2016 September). Factors influencing the use of FGM/C specialized Health services by children and youth in Norway: preliminary findings of an ongoing study. Paper presented at Arbeidet mot kjønnslemlestelse: status og veien videre, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Faktorer som påvirker barns og ungdoms bruk av helsetjenester: Foreløpige funn. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Kjønnslemlestelse, utbredelse internasjonalt og i Norge. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Magnitude of FGM/C in Norway. Paper presented at Arbeidet mot kjønnslemlestelse: status og veien videre, Oslo.

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Ziyada, M. M., & Lien, I. L. (2014). Kjønnslemlestelse i Norge – et lite problem. NRK Ytring.

Pressebilder