Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene: Barn på krisesenter

 
2008 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Jacobsen, Marit

Hovedmål

Formålet med prosjektet er å kartlegge barn på krisesentre i Norge.

Metode

Prosjektet vil bestå av en kvantitativ og en kvalitativ del.

Datainnsamlingen i den kvantitative delen vil bli foretatt i form av et spørreskjema som vil bli sendt til de daglige lederne ved krisesentrene.
Fokus her vil være:

  • utdannelsen til de ansatte som jobber med barn på krisesenteret
  • samtalene som eventuelt blir gjennomført med barna
  • hvor mye krisesenteret samarbeider med sentrale aktører og instanser

Det vil også bli foretatt datainnsamling i form av intervjuer.
Fokus her vil være:

  • barnas opplevelser av det å bo på et krisesenter
  • barnas tanker om tiden før de kom, og forestillinger om tiden etter oppholdet.

Publikasjoner

Øverlien, C. (2017). Att möta våldsutsatta barn i skolan – samtal, anpassning och bekräftelse. I Å. Backlund, S. Högdin & Y. Spånberger Weitz (Red.) Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet (s. 113-125). Gleerups Utbildning AB.

Øverlien, C. (2017). ‘Do you want to do some arm wrestling?’: Children strategies when experiencing domestic violence and the meaning of age. Child & Family Social Work, 22(2), 680-688. doi:10.1111/cfs.12283

Øverlien, C. (2012). Krisesentre som intervensjonsarena for barn som har opplevd vold i hjemmet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 89(1-2), 70-85.

Øverlien, C. (2011). Abused women with children or children of abused women? A study of conflicting perspectives at women’s refuges in Norway. Child & Family Social Work, 16, 171-180.

Øverlien, C. (2011). Abused women with children or children of abused women? A study of conflicting perspectives at women’s refuges in Norway. Child & Family Social Work, 16(1), 71-80. doi:10.1111/j.1365-2206.2010.00715.x

Øverlien, C. (2011). Women’s refuges as intervention arenas for children who experience domestic violence. Child Care in Practice, 17(4), 375-391. doi:10.1080/13575279.2011.596816

Øverlien, C. (2010). «Jeg sier at skiltet har blitt ødelagt». Strategier för hemlighållande bland barn på krisesenter. Tidsskriftet Norges Barnevern, 4.

Øverlien, C. (2009). Hei du som arbeider med politiarbeid. FOKUS. Fagblad for politiets kriminalitetsforebyggende forum.(3), 28-29.

Øverlien, C., Jacobsen, M., & Evang, A. (2009). Barns erfaringer fra livet på krisesenter. En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2009).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater