Tema: Vold og overgrep

Shelters in Norway and Slovakia

Dette bilaterale forskningsprosjektet mellom NKVTS og CMC (Coordinating Methodological Centre) i Slovakia er en del av et samarbeidsprosjekt finansiert over EEA/Norway Grants. Forskningsprosjektet studerer krisesentre som en arena for støtte, intervensjoner og økning av bevissthet fra voldsutsatte kvinners og barns perspektiv samt ansattes og frivilliges perspektiv. Prosjektet skal i tillegg se på krisesentrenes samfunnsrolle i de to landene.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

  • Bergman, Solveig

    Bergman, Solveig

    Forskningsleder / Forsker II / dr.pol.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Metode

Qualitative in depth-interviews with women, children /adolescents and staff /employees, as well as expert interviews with policy-makers etc. Document analysis. 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater