Tema: Vold og overgrep

Unge som begår seksuelle overgrep

Kunnskapsstatus om unge som begår seksuelle overgrep

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Mål

Prosjektet har som mål å oppgradere og systematisere kunnskap om unge som begår seksuelle overgrep, samt å identifisere videre kunnskapsbehov.

Metode

Litteraturgjennomgang og idedugnad.

Publikasjoner

Kruse, A. E. (2011). Unge som begår seksuelle overgrep.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater