Tema:

Volds- og overgrepserfaringer hos barn og unge henvist til psykisk helsevern: Forekomst og sammenheng mellom utsatthet og utøvelse

Mellom 30-50% av de volds- og overgrepserfaringene som barn og unge opplever begås av andre barn og unge. Blant barn og unge med tilbud i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) har omlag 70 prosent opplevd potensielt traumatiserende hendelser. Vi vet imidlertid veldig lite om utøvelse av vold og overgrep i denne gruppen.

 
2022 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

I denne studien vil vi undersøke følgende problemstillinger:

1. Hva er forekomsten av problematisk og skadelig seksuell atferd (online og offline) blant barn og unge i BUP?

2. Hva er sammenhengen mellom problematisk og skadelig seksuell adferd og faktorer som fysisk vold, bruk av porno, gruppepress og sosial støtte?

2. Hva er sammenhengen mellom utsatthet for vold og overgrep og utøvelse av vold og overgrep blant barn og unge i BUP?

Studien vil benytte et tverrsnittdesign der data vil samles fra barn og unge som henvises til BUP. 
Studien er del av dette prosjektet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater