Tema: Vold og overgrep

En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Tre mulige konsepter

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2013). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Tre mulige konsepter.

NKVTS fikk i regjeringens handlingsplan "Et liv uten vold; Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017”, i oppdrag å utvikle en ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Som første trinn i oppdraget har NKVTS laget et forslag med tre ulike konsepter for en slik portal. Rapporten presenterer de 3 konseptene

Konsept 1, har vi kalt 114.no. det er det mest ambisiøse og ressurskrevende, men også det som vil gi størst uttelling, med særlig fokus på den primære målgruppen. Konseptet innebærer både en digital tjeneste og en kontakttelefon.

Konsept 2 er en nedskalering av konsept 1

Konsept 3 tar utgangspunkt i Norske Kvinners Sanitetsforenings, (NKS) forslag til nettportalen ”Dine Grenser” om seksuelle overgrep. Konsept 3 innebærer en pilotering av dinegrenser.no ved at det tilføres ressurser utover det NKS er i stand til å bidra med.

Prosjektgruppa anbefaler at konsept 1: 114.no iverksettes med hensikt å nå de målene som er foreslått for tjenesten.

Det er vesentlig at 114.no ikke er tenkt som en konkurrent til eksisterende portaler innenfor området, men som en veileder og et supplement til eksisterende tilbud.

114.no skal fungere som et samlingspunkt for sektoren, der organisasjoner av ulik karakter sammen kan løfte synligheten av tilbudet som faktisk finnes, og gjennom tjenesten utvikle det videre.

Forskerne

  • Borgen, Geir

    Borgen, Geir

    Prosjektleder/Redaktør / spesialist i pediatri

    Vis profil