Seminarer og arrangementer

Flyktningelevers opplevelser av norsk skole

Arrangementet ble avholdt Torsdag 27. april kl 14.30 - 16.30

Hvordan bør skolen ta imot og legge til rette for elever med flyktningbakgrunn? Kom på seminar 27. april og lær om resultater fra en europeisk studie av skolehverdagen for nyankomne ungdommer med flyktning- og migrasjonsbakgrunn.

Dette seminaret er kun for fysisk deltakelse. Påmelding via skjema nederst på siden. Opptak legges ut i etterkant. Deltakelse er gratis.

NKVTS deltar i den europeiske studien «RefugeesWellSchool». Studien har utviklet og prøvd ut skolebaserte tiltak for å fremme psykisk helse og bedre den psykososiale situasjonen for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn i fem europeiske land. Forskerne ved NKVTS har kartlagt erfaringer med å gjennomføre målrettede tiltak i mottaksklasser på henholdsvis ungdomstrinnet og videregående skole, og undersøkt hvordan disse elevene opplever å være nyankomne elever i norsk skole.

I Norge har i alt nesten 300 nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn og deres lærere deltatt i studien, fra i alt 22 mottaksklasser. I RefugeesWellSchool-studien som helhet deltar rundt 1350 nyankomne ungdommer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgia og England.

Program:

  • Bakgrunn for RefugeeWellSchool-studien, v/ prosjektleder Arnfinn Andersen
  • Opplevd psykisk helse, belastninger og tilhørighet v/Marianne Opaas
  • Hva sier elever og lærere i introduksjonstilbud om møtet mellom nyankomne elever og norsk skole?  v/Per Kristian Hilden
  • Panelsamtale: Hvordan kan nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn ivaretas på en best mulig måte i skolen?

Medvirkende

Har du spørsmål?

Flyktningelevers opplevelser av norsk skole
Kontakt Runhild Grønlie
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404