Ansatte
Pressebilder

Opaas, Marianne

Forsker II
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne
Telefon: +4741602001

Kompetanseområder

– kompleks traumatisering, PTSD 

– tvungen migrasjon

– flyktningers psykiske helse

– psykososial fungering og behandlingsbehov hos personer med  flyktning- og traumebakgrunn

– traumer og kognitiv fungering

– sorg

– tap

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Hartmann, E. J., & Opaas, M. (2023). Convergence in a multi-method study between Rorschach and self-report data of traumatized refugees assessed before and after psychotherapy. Journal of Clinical Psychology. doi:10.1002/jclp.23484

Opaas, M., Wentzel-Larsen, T., & Varvin, S. (2022). Predictors of the 10 year course of mental health and quality of life for trauma-affected refugees after psychological treatment. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). doi:10.1080/20008198.2022.2068910

Szelei, N., Devlieger, I., Verelst, A., Spaas, C., Jervelund, S. S., Primdahl, N. L., Skovdal, M., Opaas, M., Durbeej, N., Osman, F., Soye, E., Colpin, H., De Haene, L., Aalto, S., Kankaanpää, R., Peltonen, K., Andersen, A. J., Hilden, P. K., Watters, C., & Derluyn, I. (2022). Migrant Students’ Sense of Belonging and the Covid-19 Pandemic: Implications for Educational Inclusion. Social Inclusion, 10(2), 172-184. doi:10.17645/si.v10i2.5106

Spaas, C., Verelst, A., Devlieger, I., Aalto, S., Andersen, A. J., Durbeej, N., Hilden, P. K., Kankaanpää, R., Primdahl, N. L., Opaas, M., Osman, F., Peltonen, K., Sarkadi, A., Skovdal, M., Jervelund, S. S., Soye, E., Watters, C., Derluyn, I., Colpin, H., & De Haene, L. (2021). Mental Health of Refugee and Non-refugee Migrant Young People in European Secondary Education: The Role of Family Separation, Daily Material Stress and Perceived Discrimination in Resettlement. Journal of Youth and Adolescence. doi:10.1007/s10964-021-01515-y

Opaas, M., & Hartmann, E. J. (2021). Traumatized Refugees in Psychotherapy: Long-Term Changes in Personality, Mental Health, Well-Being, and Exile Life Functioning. Journal of Nervous and Mental Disease. doi:10.1097/NMD.0000000000001396

Sarpong, S. P., & Sarpong, S. P., & Opaas, M. (2021). Forced Migration and the Quest for Normality: Post-Migratory Experiences of Traumatized Iraqi Refugees in Norway. Journal of Refugee Studies, 34(4), 4092-4120. doi:10.1093/jrs/feab024

Opaas, M., Wentzel-Larsen, T., & Varvin, S. (2020). The 10-year course of mental health, quality of life, and exile life functioning in traumatized refugees from treatment start. PLOS ONE, 15(12), 1-21. doi:10.1371/journal.pone.0244730 Sammendrag

Gulliksen, S., Hekne, I., Råbu, M., & Opaas, M. (2020). "Når jeg føler meg trygg, prøver jeg å si litt om det jeg har vært utsatt for". Traumatiserte flyktningers opplevelse av tillit i psykoterapi. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 4, 227-238.

Opaas, M., Hartmann, E. J., Wentzel-Larsen, T., & Varvin, S. (2016). Relationship of Pretreatment Rorschach Factors to Symptoms, Quality of Life, and Real-Life Functioning in a 3-Year Follow-Up of Traumatized Refugee Patients. Journal of Personality Assessment, 98(3), 247-260. doi:10.1080/00223891.2015.1089247 Sammendrag

Opaas, M., & Varvin, S. (2015). Relationships of Childhood Adverse Experiences with Mental Health and Quality of Life at Treatment Start for Adult Refugees Traumatized by Pre-Flight Experiences of War and Human Rights Violations. Journal of Nervous and Mental Disease, 203(9), 684-695. doi:10.1097/NMD.0000000000000330 Sammendrag

Opaas, M., & Hartmann, E. J. (2013). Rorschach Assessment of Traumatized Refugees: An Exploratory Factor Analysis. Journal of Personality Assessment, 95(5), 457-470. doi:10.1080/00223891.2013.781030

Bøker og avhandlinger

Opaas, M. (2016). Trauma, personality function, and posttraumatic reactions: A retrospective and prospective study of traumatized refugee patients. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Ulvik, O. S., & Opaas, M. (1995). Støtte til egen mestring. En veileder om organsiering av støtte i lokalsamfunnet, basert på erfaringer fra samarbeidsprosjektet Sorg og Omsorg.

Andre publikasjoner

Opaas, M. (2021 December). Successful trajectories of trauma-affected refugees who have undergone psychotherapy: A mixed method study. Paper presented at 22nd Nordic Conference for Professionals Working with Traumatised Refugees, Helsinki.

Opaas, M. (2020 September). Koronapandemiens psykososiale konsekvenser. Foredrag på MiRA-senterets lansering av rapporten Sosial ulikhet i krisetider.

Opaas, M. (2020 January). Tortur og andre ekstreme traumer. Betydningen av tidlige hjelpetiltak. Foredrag på Del av kurssekvens om Migrasjonshelse. Undervisning for legestudenter, Oslo.

Opaas, M. (2020). Flyktninger med traumerelaterte plager - En kunnskapsoversikt. In A. O. Berg & K. HoltK. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 89-120). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Opaas, M. (2019 May). Behandling av flyktninger og innvandrere med traumeerfaringer. Refleksjoner fra forskning og klinikk. Foredrag på Landskonferansen i Alderspsykiatri, Kristiansand.

Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen. In R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (pp. 121-143). Universitetsforlaget.

Opaas, M., & Grønlie, R. (2018). Samtaleterapi - kan det hjelpe deg? Animert opplysningsfilm om samtaleterapi for flyktninger, innvandrere og andre. Zoaring.

Opaas, M., & Hartmann, E. J. (2017 July). Changes in Rorschach results of 22 traumatized refugees following psychotherapy. Paper presented at XXIInd Rorschach Congress, Paris.

Opaas, M., Wentzel-Larsen, T., & Varvin, S. (2017 November). Predictors of The 10-Year Course of Mental Health Symptoms in Adult Refugee Clients, Assessed and Interviewed Before, During, and After Psychological Treatment. Paper presented at Interntnl. Society for Traumatic Stress Studies, 33rd Annual Meeting, Chicago.

Opaas, M. (2017 December). Tortur og andre ekstreme traumer - behovet for tidlige hjelpetiltak. Foredrag på Fagdager for leger og fastleger, sykepleiere og helsesøstre, Oslo.

Opaas, M. (2016 November). Psykososial fungering og behandlingsbehov hos personer med flyktning- og traumebakgrunn. Foredrag på Flyktninger, asylsøkere og psykisk krise, Gjøvik.

Opaas, M. (2016 November). Behandling av traumatiserte flyktninger: Hva skal til for å lykkes? Refleksjoner over egen og andres forskning og kliniske erfaring. Foredrag på Fagmøte, Mortensrud, Oslo.

Opaas, M. (2016 March). Voksne, traumatiserte flyktningers problemer med undervisningssituasjonen og med å lære norsk. Foredrag på Fagsamling om psykiske traumer og læring, Oslo.

Opaas, M. (2016 April). Traumatiserte flyktninger i psykologisk behandling. En naturalistisk studie av behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Hvem blir bedre under hvilke forutsetninger? Kunnskap bakenfor gjennomsnittet. Foredrag på Voksne traumatiserte flyktninger i behandling. Frokostseminar, Oslo.

Opaas, M. (2016 April). Discuss predictors of change in psychotherapy. How can this knowledge and the findings from the dissertation be used in tailoring treatment for the many refugees who are now entering Norway and who will be in need of mental health care?. Paper presented at Trial lecture. Prøveforelesning PhD, Oslo.

Opaas, M. (2016 May). Psykologisk behandling av traumatiserte flyktninger: Kunnskap fra forskning og fra terapirommet. Foredrag på Fagmøte, Forum for praktisk psykologi, Bergen.

Paulsen, C. T., Opaas, M., (2016). Flyktninghelse: - Barndommen viktigst.

Opaas, M. (2015 October). Traumatiserte flyktninger i behandling – en studie over 3 år: Forhold som har sammenheng med grad av lidelse og utviklingen over tid. Foredrag på Flyktningkrisen. Presentasjon av vår forskning, Oslo.

Opaas, M. (2015 December). Når tid alene ikke leger sårene etter traumene: Erfaringer med behandling. Foredrag på På flukt. Flukt, frykt og beskyttelse. En en forelesnings- og debattserie, Litteraturhuset, Oslo.

Digernes, A. G., Opaas, M., (2015). Forskar på flyktningtraume.

Opaas, M. (2014 November). Flyktninger og asylsøkere, hvordan går det med dem?. Foredrag på Jubileumsseminar om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger, Oslo.

Opaas, M., Hartmann, E. J., Wentzel-Larsen, T., & Varvin, S. (2014 March). Three-Year Follow-Up of Traumatized Refugees in Psychological Treatment: Prediction of Outcome by Two Trauma-Related Rorschach Components. Paper presented at Society for Personality Assessment (SPA), Annual Convention, Arlington, VA, USA.

Opaas, M. (2014 June). Three-year follow-up of traumatized refugees in a natural treatment study: Relationships between pretreatment personality functioning, therapy trajectory, and outcome. Paper presented at Society for Psychotherapy Research (SPR), 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark.

Opaas, M. (2013 June). The contribution of Rorschach assessment to the understanding of traumatized refugees. Paper presented at Symposium i anledning Professor Ellen Johanne Hartmanns avgang ved Psykologisk Institutt, UiO, Vitenskapsakademiet,Oslo.

Pressebilder