Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse Publisert 12. mai 2023
< NKVTS TV

Flyktningelevers opplevelse av norsk skole


Webinaret handler om hvordan skolen bør ta imot og legge til rette for elever med flyktningbakgrunn, og hvordan disse elevene opplever å være nyankomne elever i norsk skole.

Den europeiske studien «RefugeesWellSchool», der NKVTS er med, har utviklet og prøvd ut skolebaserte tiltak for å fremme psykisk helse og bedre den psykososiale situasjonen for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn i fem europeiske land. Forskerne ved NKVTS har kartlagt erfaringer med å gjennomføre målrettede tiltak i mottaksklasser på henholdsvis ungdomstrinnet og videregående skole, og undersøkt hvordan disse elevene opplever å være nyankomne elever i norsk skole.

I Norge har i alt nesten 300 nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn og deres lærere deltatt i studien, fra i alt 22 mottaksklasser. I RefugeesWellSchool-studien som helhet deltar rundt 1350 nyankomne ungdommer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgia og England.

Program:

  • Bakgrunn for RefugeeWellSchool-studien, v/ prosjektleder Arnfinn Andersen
  • Opplevd psykisk helse, belastninger og tilhørighet v/Marianne Opaas
  • Hva sier elever og lærere i introduksjonstilbud om møtet mellom nyankomne elever og norsk skole?  v/Per Kristian Hilden
  • Panelsamtale: Hvordan kan nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn ivaretas på en best mulig måte i skolen?