Seminarer og arrangementer

Rapportlansering: Digitale, seksuelle overgrep

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 30. januar kl 9.00-10.30

Stadig flere og yngre barn er brukere av digitale plattformer. Dette medfører en rekke muligheter, men også risiko, som digitale seksuelle overgrep. Hva gjør vi for å forebygge at slike overgrep skjer og hvordan kan vi lykkes enda bedre med dette arbeidet? Hvem er personene som utøver slike overgrep og hvordan forstår de sine handlinger? Dette er tema for rapportlansering hos NKVTS den 30. januar 2024 kl 9.00.

Arrangementet er gratis. Påmelding nederst på siden.

Se opptaket her.

Delta og få ny kunnskap om utøvelse av, og utsatthet for, digitale seksuelle overgrep.

Resultatene som presenteres bygger på et omfattende datagrunnlag:

 • analyser av domsmateriale
 • kvalitative intervjuer med utøvere av digitale seksuelle overgrep, profesjonelle som jobber med utøvere av digitale seksuelle overgrep, og pårørende av barn som utviser skadelig seksuell atferd
 • spørreskjemadata fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 • spørreskjemadata fra undersøkelsen Ung i Oslo 2021;
 • en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av bildebaserte seksuelle overgrep

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justisdepartementet, i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet NOVA  ved Oslo Met.

Forskerne

Andre forskere

 • Jane Vibeke Dullum

  Jane Vibeke Dullum

  Forsker, Nova, OsloMet

  Vis profil
 • Lars Roar Frøyland

  Lars Roar Frøyland

  Forsker, Nova, OsloMet

  Vis profil
 • Lotte Cathrin Andersen

  Lotte Cathrin Andersen

  Forsker, Nova, OsloMet

  Vis profil
 • Oda Sophie Gullvik Frafjord

Har du spørsmål?

Rapportlansering: Digitale, seksuelle overgrep
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404