Vedlikehold av kompetanse og tilbud

For å opprettholde tilbudet om evidensbasert traumebehandling, er det viktig at fokuset på vedlikehold av kompetanse og -tilbud opprettholdes over tid. På denne siden kan du lese mer om hvordan det arbeides med vedlikeholdelse av disse viktige faktorene i TF-CBT-prosjektet.

Ved all implementering av kunnskapsbasert praksis er det en utfordring å sørge for at metoden benyttes og følges slik den er tenkt over tid. Det er veldig lett å skli tilbake i «terapi som vanlig» dersom det ikke er noe støtte til å opprettholde fokuset.

I dette implementeringsprosjektet er et av de viktigste tiltakene for å sørge for fidelitet og opprettholdelse over tid at det etableres lokale veiledningsgrupper ved alle enhetene.

Vi anbefaler også nettverkssamlinger 1-2 ganger i året for alle som driver med TF-CBT i samme distrikt eller er under samme sykehus, og at det da går på omgang å legge fram case og bringe opp temaer til felles drøfting.

TF-CBT implementeringsprosjektet ved NKVTS arrangerer årlig en 2-dagers konferanse som er ment å kunne bidra til faglig påfyll og fortsatt inspirasjon til å jobbe traumefokusert.

Lokale TF-CBT veiledningsgrupper

Når veiledningen i TF-CBT fra NKVTS er ferdig, er det viktig å komme i gang med lokale kollegabaserte veiledningsgrupper så raskt som mulig. Slik kollegaveiledning er viktig for å få et faglig fellesskap og støtte i ofte krevende traumesaker, og for å klare å følge metoden slik den er tenkt, og samtidig tilpasse til det enkelte barn og den enkelte ungdom.

De som tar ansvar for å lede den lokale veiledningen, sørger for at det blir møter og leder disse, samt har et overordnet TF-CBT koordinator-ansvar ved klinikken, kaller vi lokale veiledere. Hvem som skal ha den rollen blir avgjort i fellesskap av NKVTS, leder og terapeutene som er aktuelle. Nye lokale veiledere følges opp fra NKVTS med samtaler hver 14. dag i 6 måneder, så fort de gir beskjed om at de er klare. De vil også få delta på veilederseminar ved NKVTS. Se krav og oppgaver for lokale veiledere under «opplæringsmodell».

Lokale veiledere bes ta kontakt med en av følgende godkjente «Train-the-trainers» ved NKVTS når dere er i gang med gruppe og klare for oppfølging fra NKVTS:

Lene Granly

Cecilie Skagemo

Gry Kristine Husebø

Dersom dere syns dere er for få TF-CBT-terapeuter til å være en ordentlig gruppe og ønsker å være flere, så er det mulig å ha kollegabasert TF-CBT-veiledning med andre TF-CBT-terapeuter i samme foretak og på samme nivå. Ta kontakt med TF-CBT-konsulent Lene Granly på NKVTS dersom dere trenger hjelp til å etablere kontakter.