TF-CBT opplæringsmodell

Under finner du opplæringskravene i Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Kravene inneholder kriterier for godkjenning av TF-CBT-terapeuter, lokale og regionale TF-CBT-veiledere og TF-CBT-konsulenter samt oppgavefordeling.

Videreutdanning i traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

Opplæring av TF-CBT-veiledere

Opplæring av regionale TF-CBT-veiledere

Opplæring av nasjonale TF-CBT-konsulenter

Generell kunnskap og ferdigheter på alle opplæringsnivåer

  1. Evner å tilpasse TF-CBT etter alder og utvikling (språk, materialbruk, aktiviteter, tidsbruk).
  2. Terapeut viser grunnleggende traumeforståelse (symptomer, PTSD, behandlingsmodell).
  3. Klarer å inkorporere traumeforståelse med barnets symptombilde og klarer å bruke dette fleksibelt i behandlingstimene.
  4. Nyttiggjør seg veiledning i opplæringssakene, bruker dette videre i TF-CBT saker og kunnskapen overføres til nye saker.
  5. Viser forståelse for inklusjon- og eksklusjonskriterier for TF-CBT i nye saker (til veilederlytting).
  6. Har jevnlige TF-CBT timer i saken og viser evne til langsiktig planlegging av behandlingsforløp og avslutning.