Om metoden

TF-CBT

TF-CBT er en korttids kognitiv adferdsterapi for traumatiserte barn og unge mellom 6-18 år, og deres foreldre eller omsorgspersoner. Metoden ble utviklet av Drs. Anthony Mannarino, Judith Cohen og Esther Deblinger.

Et TF-CBT behandlingsløp er vanligvis 12-15 ukentlige møter med barn og ungdom og deres omsorgsperson parallelt hver gang. Antall timer kan utvides for barn og unge som viser symptomer på kompleks traumatisering.

Andre fagområder og kjerneverdier som vektlegges i TF-CBT er:

  • Tilknytningsteori og utviklingsnevrobiologi
  • Humanistisk teori
  • Familiefokus
  • Egen mestringsevne
  • Respekt for kulturelle verdier
  • Fleksibilitet og tilpasning
  • Terapeutisk allianse

Målet med terapien innledningsvis er at barna og deres foreldre lærer å gjenkjenne og håndtere vanskelige følelser knyttet til traumehendelsen(e). Så bearbeides minnene om hendelsen(e) og de lite hjelpsomme tankene i forbindelse med traumet. Videre jobbes det med å bidra til fremtidig sikkerhet, gode foreldreferdigheter og bedret familiekommunikasjon. Det er viktig at det er fokus på traumene under hele behandlingen, og at barnet blir gradvis eksponert for traumeminnene sine. Det betyr at barnet litt etter litt, i tilpasset tempo, lærer seg å forholde seg til, snakke om og tenke på det traumatiske de har opplevd.

Behandlingen er faseinndelt

TF-CBT består av komponenter som følger en anbefalt rekkefølge, og har en fasestruktur. Metoden tilpasses hvert barn og familien, både ved at innholdet i hver komponent gjøres relevant og ved at tiden som brukes på hver komponent tilpasses behovet. 

Mer informasjon om komponentene i TF-CBT:

Last ned en forenklet beskrivelse av komponentene her. 

Last ned en utfyllende beskrivelse av behandlingskomponentene her.

Her kan du se en video med en lengre innføring i TF-CBT, av Tine Jensen.