Traumefokusert kognitiv atferdsterapi

Velkommen til nettsidene til prosjektet Implementering av TF-CBT. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Om lag 75 prosent av landets BUPer implementerer TF-CBT.

Dersom du ønsker å følge med på oppdateringer i prosjektet, så kan du melde deg som mottaker av nyhetsbrevet vårt

TF-CBT-filmen

Denne filmen forklarer behandlingsmetoden TF-CBT på en enkel måte, hva det vil si å delta i behandlingen og hvem den er for. Den er for ulike faggrupper som møter traumeutsatte barn og unge, og kan brukes til å motivere familier som vurderer å ta imot denne behandlingen.

Filmen er laget med midler fra Helsedirektoratet.