TF-CBT

Velkommen til nettsidene til prosjektet Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021. Her vil du finne informasjon om TF-CBT-metoden og hvordan vi implementerer metoden i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og Statens Barnehus. Vi har også egne informasjonssiter rettet mot barn som har opplevd traumer og deres omsorgspersoner, samt informasjon til ansatte i BUP og Statens Barnehus.

Om prosjektet

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Første implementeringsperiode varte fra 2012 til 2017. I den andre implementeringsperioden, fra 2018 til 2021 er målet å utvide TF-CBT-tilbudet til enda flere av landets BUPer, og å sørge for at tilbudet opprettholdes ved de deltagende klinikkene. Fra og med 2020 starter arbeidet med å implementere TF-CBT i Statens Barnehus.

Den overordnede ambisjonen for prosjektet er at samtlige barn og unge som sliter med symptomer på posttraumatisk stress skal få kunnskapsbasert behandling for sine vansker.

Dersom du er TF-CBT-terapeut eller under opplæring for å bli det, vil kunne bruke innholdet på siden som heter «Passordbeskyttede sider for terapeuter og ledere i prosjektet» som en del av opplæringen.

Meld deg på nyhetsbrevet til TF-CBT-prosjektet