Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

Velkommen til nettsidene til prosjektet Implementering av TF-CBT. Her vil du finne informasjon om TF-CBT og hvordan vi implementerer metoden i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og barnehus. Vi har egne informasjonssider rettet mot barn som har opplevd traumer og deres omsorgspersoner, samt informasjon til terapeuter og ledere i BUP og barnehus.

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Om lag 75 prosent av landets BUPer implementerer TF-CBT.

Dersom du er TF-CBT-terapeut eller under opplæring for å bli det, vil du kunne bruke innholdet på siden som heter «Passordbeskyttede sider for terapeuter og ledere i prosjektet» som en del av opplæringen.

Dersom du ønsker å følge med på oppdateringer i prosjektet, knyttet til både implementering og forskning, så kan du melde deg som mottaker av nyhetsbrevet vårt.

Meld deg på nyhetsbrevet til TF-CBT-prosjektet

 

TF-CBT-filmen

Denne filmen forklarer behandlingsmetoden TF-CBT på en enkel måte, hva det vil si å delta i behandlingen og hvem den er for. Den kan være nyttig å se for ulike faggrupper som møter traumeutsatte barn og unge. Filmen kan også brukes til å motivere familier i målgruppen som vurderer å ta imot behandling. Filmen er laget med midler fra Helsedirektoratet.