TF-CBT

Velkommen til nettsidene til prosjektet Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021. Her vil du finne informasjon om TF-CBT-metoden, prosjektet, implementering og implementeringsledelse. Videre vil du finne informasjon rettet mot barn som har opplevd traumer og deres omsorgspersoner, samt informasjon til deg som gir hjelp.

Om prosjektet

Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Første implementeringsperiode varte fra 2012 til 2017, og om lag tre fjerdedeler av landets BUPer tilbyr nå TF-CBT. I den andre implementeringsperioden, fra 2018 til 2021 er målet å utvide TF-CBT-tilbudet til enda flere av landets BUPer, og å sørge for at tilbudet opprettholdes ved de deltagende klinikkene. Som ledd i dette får ledere ved nye klinikker opplæring i implementeringsledelse for å bli enda bedre rustet til å følge opp implementeringen, slik at tilbudet om TF-CBT opprettholdes over tid.

Den overordnede ambisjonen for prosjektet er at samtlige barn og unge som sliter med symptomer på posttraumatisk stress skal få kunnskapsbasert behandling for sine vansker. Arbeidet med implementeringsledelse legger vekt på å sikre bruk av metoden over tid.

På disse sidene kan du finne mer informasjon om TF-CBT, både til deg som er terapeut eller leder og til deg som er forelder eller pårørende for et barn som har opplevd en traumatisk hendelse.

Dersom du er TF-CBT-terapeut eller under opplæring for å bli det, vil kunne bruke innholdet på siden som heter «Passordbeskyttede sider for terapeuter og ledere i prosjektet» som en del av opplæringen.

Meld deg på nyhetsbrevet til TF-CBT-prosjektet