Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

Velkommen til nettsidene til prosjektet Implementering av TF-CBT. Her vil du finne informasjon om TF-CBT og hvordan vi implementerer metoden i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og Statens Barnehus. Vi har også egne informasjonssider rettet mot barn som har opplevd traumer og deres omsorgspersoner, samt informasjon til terapeuter og ledere i BUP og Statens Barnehus.

Om prosjektet

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Om lag 75 prosent av landets BUPer implementerer TF-CBT. Fra og med høsten 2020 starter arbeidet med å implementere TF-CBT i Statens Barnehus.

Den overordnede ambisjonen ved å implementere TF-CBT er at samtlige barn og unge som sliter med symptomer på posttraumatisk stress skal få tilbud om kunnskapsbasert behandling for sine vansker. Dette gjøres gjennom å:

  1. øke kunnskapen om traumer og traumebehandling
  2. innføre systematisk kartlegging for potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatisk stress
  3. utvikle systemer for vedlikehold slik at tilbudet etableres og vedvarer over tid
  4. gi støtte og opplæring til ledere i implementeringsledelse

Dersom du er TF-CBT-terapeut eller under opplæring for å bli det, vil du kunne bruke innholdet på siden som heter «Passordbeskyttede sider for terapeuter og ledere i prosjektet» som en del av opplæringen.

Dersom du ønsker å følge med på oppdateringer i prosjektet, knyttet til både implementering og forskning, så kan du melde deg som mottaker av nyhetsbrevet vårt.

Meld deg på nyhetsbrevet til TF-CBT-prosjektet