TF-CBT

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en behandlingsmetode for barn og unge i alderen 6–18 år som har opplevd traumatiserende hendelser.

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en behandlingsmetode for barn og unge i alderen 6–18 år som har opplevd traumatiserende hendelser og som sliter med plager i etterkant.

Modellen er forsket mye på og studier viser at TF-CBT er mer effektiv enn andre tilbud.  De aller fleste som fullfører behandlingen får det mye bedre. TF-CBT er anbefalt i de norske retningslinjene hos ungsinn, se her.  

TF-CBT er komponentbasert, bygger på kognitiv atferdsterapi og foregår i tre faser

  • I første fase vil barn og unge lære måter å ta mer kontroll over vanskelige tanker og følelser knyttet til traumet.
  • I andre fase arbeides det med traumeminner og om å finne mer hjelpsomme tanker om seg selv og andre.
  • I siste fase øves det på ferdigheter som sikrer en god utvikling videre.

Foreldrearbeid er en viktig del av TF-CBT. Foreldre eller omsorgsgivere blir aktivt involvert i behandlingen slik at de får styrket sine foreldreferdigheter og får hjelp til å være en best mulig støtte for barnet. Det jobbes blant annet med hvordan foreldrene kan forstå og snakke med barna sine.

TF-CBT er en korttidsterapi som gis ukentlig (12-15 ganger). Behandlingen kan utvides for barn som viser symptomer på kompleks traumatisering (opptil 25 ganger).

Les mer om TF-CBT og den norske TF-CBT studien her.

 

Disse klinikkene (BUP-ene) tilbyr TF-CBT behandling

NKVTS fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å bidra til at TF-CBT implementeres i BUP-er over hele landet. I dag tilbyr ca. 50 % av landets BUP-er TF-CBT og mer enn 200 terapeuter er lært opp i metoden, samtidig som stadig nye behandlere læres opp. Les mer om prosjektet TF-CBT implementering her.

TF-CBT klinikkene er lokalisert over hele landet. Trykk på kartet så får du opp hvilke BUP-er som har et TF-CBT tilbud.

 

TF-CBT

Oversikt over hvilke poliklinikker (BUP) som tilbyr TF-CBT.

 

Denne siden er for deg som vil vite mer om traumer. Her finner du informasjon om hva et traume er, reaksjoner du kan få etter å ha vært utsatt for traumatiske hendelser og hvor du kan søke hjelp.

 

Denne siden er for deg som gir hjelp. Her finner du informasjon om hvordan kartlegge for traumer, hvilke klinikker som tilbyr TF-CBT og enkle verktøy du kan bruke for å hjelpe barn og unge som har opplevd traumer.

 

Denne siden er for deg som ønsker informasjon om TF-CBT implementering og implementeringsmodellen vi bruker. Her finner du også tips på hvordan du kan få til god implementering ved din klinikk.

 

Kun for deltakere i prosjektet TF-CBT implementering. Passordbeskyttet.