TF-CBT

Velkommen til nettsidene til prosjektet Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021. Her vil du finne informasjon om TF-CBT-metoden, prosjektet, implementering og implementeringsledelse. Videre vil du finne informasjon rettet mot barn som har opplevd traumer og deres omsorgspersoner, samt informasjon til deg som gir hjelp.

Du som er TF-CBT-terapeut eller under opplæring for å bli det, vil kunne bruke innholdet på siden som heter «Deltakere i prosjektet TF-CBT implementering» som en del av opplæringen.

Meld deg på nyhetsbrevet til TF-CBT-prosjektet