TF-CBT

Velkommen til nettsidene til prosjektet Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021. Her vil du finne informasjon om TF-CBT-metoden, prosjektet, implementering og implementeringsledelse. Videre vil du finne informasjon rettet mot barn som har opplevd traumer og deres omsorgspersoner, samt informasjon til deg som gir hjelp.

Du som er TF-CBT-terapeut eller under opplæring for å bli det, vil kunne bruke innholdet på siden som heter «Deltakere i prosjektet TF-CBT implementering» som en del av opplæringen.

Om metoden

Denne siden gir en kort innføring i teorien om TF-CBT.

Om prosjektet TF-CBT Implementering 2018-2021

Her kan du lese om prosjektet TF-CBT Implementering 2018-2021 som NKVTS er ansvarlig for, samt forrige prosjektperiode fra 2012-2017.

Om implementering av TF-CBT

Her kan du lese mer om hva implementering er, implementeringsmodellen og hvordan vi implementerer TF-CBT. Du kan også lese om implemtenteringsledelse.

Til barn og foreldre 

Denne siden er for deg som vil vite mer om traumer. Her finner du informasjon om hva et traume er, reaksjoner du kan få etter å ha vært utsatt for traumatiske hendelser og hvor du kan søke hjelp.

Til deg som gir hjelp

Denne siden er for deg som gir hjelp. Her finner du informasjon om hvordan kartlegge for traumer, hvilke klinikker som tilbyr TF-CBT og enkle verktøy du kan bruke for å hjelpe barn og unge som har opplevd traumer.

Deltakere i prosjektet TF-CBT implementering

Disse sidene er rettet mot deltakere i TF-CBT implementering. Noen av sidene er passordbeskyttet.

TF-CBT-konferanser

Her kan du lese om TF-CBT-konferansen 2018. Informasjon om konferansen i 2019 vil også legges ut her.