Dag 1: program

Dag 1: Hvordan møte komplekse og sammensatte vansker? Foreløpig program for Traumebehandlingskonferansen mandag 6. mai. Endringer kan forekomme.

09.00 Registrering + kaffe og snacks

10.00 Åpning v/ Cecilie Daae​, direktør ved NKVTS og Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen

10.20 Barn og unges smertefulle erfaringer – Når kroppen sier fra må vi høre etter v/Synne Stensland, NKVTS

11.05-11.30 Pause

11.30 Hvordan forebygge og behandle langvarige smertetilstander? v/Silje Reme, Psykologisk institutt, UiO 

12.15 ICD-11: Nye kriterier for PTSD og K-PTSD. Hvilke konsekvenser har det for diagnostisering og behandling? v/Kristina Bondjers, NKVTS

13.00-14.15 Lunsj
_____________________________

14.15-16.00 Parallellsesjoner

Parallell 1

14.15 Med psykologen i lomma – kan en app gjøre behandlingen mer tilgjengelig? v/Marianne S. Birkeland, NKVTS og Lise Tveter, Drammen BUP/NKVTS

15.00-15.15 Pause + kaffe og snacks

15.15 Hypnose – en nyttig ferdighet i traumebehandling? v/Helene Helgeland, Oslo universitetssykehus 

Parallell 2

14.15 Ferdig snakka! Praktiske erfaringer med traumebehandling og klinisk forskning i ruspoliklinikk. v/Eli Kristine Fiksdal Abel og Aurora Brun, Oslo universitetssykehus

15.00-15.15 Pause + kaffe og snacks

15.15 Erfaringer fra implementering av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk v/Trude Brynhildsvoll Auren og Julie Rendum Klæth, Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital.
_____________________________

16.00 Vi avslutter

17.30 Sosial samling på Nydalen bryggeri, med mulighet for å vinne billett til neste års konferanse!