Traumebehandlingskonferansen 2024

Velkommen til Traumebehandlingskonferansen 2024!

6.-8. mai 2024 åpnes dørene for den tredje traumebehandlingskonferansen i NKVTS-regi. Også i år avholdes den på Thon hotell Storo, i Oslo.

Denne konferansen er for alle som er interessert i kunnskapsbasert behandling av barn og voksne som har vært utsatt for traumer. Målet er å presentere kliniske implikasjoner av ny, forskningsbasert kunnskap, slik at denne kunnskapen kan komme pasienter til gode. Tema for konferansen i 2024 er arbeid med kompleksitet.

Traumefeltet er i rask utvikling. Vi får stadig mer kunnskap om effekten av traumer og virksomme behandlingstilnærminger. Vi vet at du som kliniker gjerne vil holde deg oppdatert, og inviterer derfor til vår 3. konferanse om kunnskapsbasert traumebehandling.

Godkjenninger vedlikeholdskurs

Traumebehandlingskonferansen er godkjent av Norsk psykologforening (NPF) som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Traumebehandlingskonferansen er godkjent av Den norske legeforening med inntil 12 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri.

Påmelding er bindende.